Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Tisovec - 1. kolo

  • Francisciho 834, Tisovec
ID: #6278
dražba 26 100 €
Dražba bytu - Tisovec - 1. kolo

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Tisovec, ul. Francisciho 834, okr. Rimavská Sobota

Dátum konania dražby: dňa 28.04.2023 o 11:00
Miesto konania dražby: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, spoločenská sála na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 26 100 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 672022

Termín prvej obhliadky: dňa 11.04.2023 o 13:00
Termín druhej obhliadky: dňa 25.04.2023 o 13:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 26 100 eur

Byt č.13 sa nachádza na poslednom druhom poschodí v krajnom vchode č. 28 v bytovom dome s.č. 834 na Francisciho ulici v meste Tisovec. Dom je podpivničený a má 3 nadzemné podlažia. Podľa predloženého potvrdenia o veku stavby bol obytný dom postavený v roku 1963. Je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál, priečky tehlové. Zastrešenie je riešené krovom s novou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu . Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok Bytový dom nemá výťah a má dva vchody. Celkovo bytov v dome je 18. Vstupné dvere do domu sú nové na báze plastov, okná v spoločných priestoroch aj v jednotlivých bytoch sú na báze plastov. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne: voda, kanalizácia, elektro, plyn, káblová televízia, STA. Nakoľko nebol byt na zameranie a obhliadku sprístupnený berie sa, že je v pôvodnom stave z obdobia výstavby. Okná sú vymenené plastové. Bytové jadro sa predpokladá murované. Podľa predloženého pôdorysu byt dispozične pozostáva z nasledovných miestnosti: chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a dve izby. Podlahy sa predpokladajú v izbách - parkety, v ostatných miestnostiach - PVC. V kuchyni sa predpokladá umiestnenie štandardnej kuchynskej linky s drezom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou. V kúpeľni sa predpokladá umiestnenie smaltovanej vane a keramického umývadla. Vo WC - WC so spodnou nádržkou.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, plynomer, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločné zariadenia domu sú: práčovňa, kočikáreň, sušiareň,  inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 30 225 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Kuklov - pripravujeme Kuklov 255, Kuklov

  • 1272.00m2