Detail nehnuteľnosti

Dražba bytu - Valice - 2. kolo

  • Valice
ID: #6094

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Valice č. 25, okr. Rimavská Sobota

Dátum konania dražby: dňa 25.11.2020
Čas konania dražby: 11:30
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Kongresová sála I.

Najnižšie podanie: 8 250 eur
Dražobná zábezpeka: 2 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 312020

Termín prvej obhliadky: dňa 09.11.2020 o 13:30
Termín druhej obhliadky: dňa 23.11.2020 o 13:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 11 000 eur

Bytový dom súp. číslo 25 je 4. podlažný so štyrmi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické a obytné, 2. až 4. nadzemné podlažie je obytné. Bytový dom bol postavený v roku 1991 s 1 vchodom, vo vchode č. 1 je 12 bytov. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné paneli. Strecha plochá pokrytá živičnou  krytinou  s tepelnou izoláciou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z poplastovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné montované, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z teraza. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch  cementový poter. Vonkajšia úprava povrchov stien bytového domu je hladká omietka. Dom je napojený na vodovod, rozvody NN, kanalizáciu do žumpy a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie ústredné teplovodné z centrálneho zdroja tepla. Byt č. 11 sa nachádza na 4. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu, pozostáva z troch obytných miestnosti a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, loggia  a v 1. nadzemnom podlaží  miestnosť č. 11 - skladovací priestor (pivnica). Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú. Rozvody teplej a studenej vody z oceľového potrubia, zdroj teplej vody elektrický bojler. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory liatinové rebrové. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná drevené dvojité.  Dvere plné hladké  alebo zasklené. Vnútorné úpravy povrchov  stien  hladká omietka. Podlahu v obytných miestnostiach, kuchyni a chodbe tvorí pvc,  v kúpelni a wc je  pvc. Kúpeľňa  vybavená smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom s batériou, WC misa combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  vyrobená z materiálu na báze dreva, smaltovaným  dresom s páčkovou  batériou, sporákom a digestorom.  Bytové jadro zhotovené z umakartu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome. Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, sušiareň,  inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, plynové, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený. Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Podlahová plocha bytu, podľa výpisu z LV č. 187 je 72,34 m2

 

 

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 11 100 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Dubník - 2. kolo Dubník 52, Dubník

  • 132.27m2
  • 2