Detail nehnuteľnosti

Príprava 1. kola dražby domu - Gelnica

  • Slovenská ulica 6, Gelnica
ID: #6232

Popis nehnuteľnosti:


Pôvodný starší trojizbový rodinný dom súp.č.95 na parc.č. 909 naposledy slúžil ako hostinec, kaviareň, nachádza sa na Slovenskej ulici č.6 v širšom centre okresného mesta Gelnica s prístupom po úzkej ceste historicky dláždenej, bez chodníka. Stavba je prízemná, čiastočne podpivničená, zastrešená prevažne sedlovou strechou rôznej výšky nad prednou u dvornou časťou, s plechovou krytinou, v  čase obhliadky nejavila známky užívania. Z vonkajšej strany je zrejmá zanedbaná údržba, vymenené okno na fasáde, cez ktoré bolo vidno otvorenú nezariadenú dispozíciu so zrušenými priečkami, časť priestoru je vyčlenený mrežami, tehlové klenbové stropy podopreté trámami, na podlahe keramická dlažba. Ďalšie užívanie tejto stavby na akýkoľvek účel si bude vyžadovať investície do rekonštrukcie a modernizácie. Stavba je súčasťou pamiatkovej zóny mesta Gelnica, ale nie je pamiatkovo chránená. Podľa dostupného pôdorysu sa využívala spoločne so stavbou na parc.č.910/1 a boli tu navrhnuté spoločenská miestnosť a hygienické zariadenie. Vek pôvodnej stavby stanovujeme na r. 1868.  V roku 2016 bol nasledovný stav domu: Základy - 1. NP - kamenné - bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. 45 cm; deliace konštrukcie - 1. PP - kamenné, 1. NP - tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - klenbové. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy 0%. Výplne otvorov - dvere - 1. NP - dyhované 0%; okná - 1. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové 0%. Podlahy- podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s elektrickou rúrou, 1. NP - odsávač pár; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva 0%. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom 0%. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi plechovými 45%; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn 0%. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 95%; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním 0%. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie 95%. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická 95%; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP - rozvod zemného plynu. Na pozemku sa nachádza vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Úžitková plocha domu je 234 m2. Pozemok má 245 m2.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 42 330 €
dražba 43 200 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Slovinky 49, Slovinky

  • 388.00m2
  • 5