Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Leles - 2. kolo

  • Blatná 373/8, Leles
ID: #6161

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Leles, ul. Blatná č. 373/8, okr. Trebišov

Dátum konania dražby: dňa 03.02.2022
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café Ambassador na prízemí

Najnižšie podanie: 13 950 eur
Dražobná zábezpeka: 3 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 22021

Termín prvej obhliadky: dňa 18.01.2022 o 09:00
Termín druhej obhliadky: dňa 01.02.2022 o 09:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 18 600 eur

Samostatné stojací RD s.č. 373 sa nachádza v zastavanom území obce Leles, je umiestnený pri miestnej komunikácií na ul. Blatná, na okraji obce v jej severnej časti. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Na základe potvrdenia o veku začiatok užívania RD v roku 1958. V roku 1984 bola v zadnej časti RD vybudovaná prístavba (predsieň, kúpeľňa, sklad a 1x izba ). Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, na verejný vodovod. Verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená, kanalizácia z RD zaústená do vlastnej žumpy. RD má možnosť napojenia na verejný rozvod zemného plynu od miestnej komunikácie ul. Blatná. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: v pôvodnej časti (1958): predsieň, kúpeľňa s WC , chodba, 3 x izba, kuchyňa a jedáleň a v prístavbe (1984): predsieň, kúpeľňa, izba a špajza. Základy RD sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode . Obvodové murivo 1. nadzemného podlažia RD je murované prevažne z nepálených tehál hr. 45 cm. Nosné murivo prístavby z pálenej tehly hr. 45 cm. Priečky v RD tehlové z pálenej tehly. Vnútorné omietky vápenné štukové. Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápenno cementovej zdrsnenej omietky - striekaný brizolit. Okná na RD pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením s vonkajšími plastovými roletami a dvojitým zasklením. Strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vykurovanie RD lokálne el. akumulačnými pecami - 2 ks. V RD je v rámci rekonštrukcie v roku 1984 zriadená kúpeľňa s vybavením plechovou smaltovanou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. V RD bolo v rámci rekonštrukcie v roku 1984 zriadené aj samostatné WC s umývadlom. V RD je zriadený rozvod studenej vody z verejnej siete a rozvod teplej vody z centrálneho zdroja el. zásobníkového ohrievača umiestneného v špajzy vedľa kúpeľne. ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V s rozvádzačom istinovým. Strecha RD je väznicová valbová manzardová s krytinou pálenou jednodrážkovou na latách. V RD je zrealizovaná aj kuchyňa vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, smaltovaným kuchynským drezom s pákovou zmiešavacou batériou a el. sporákom s el. rúrou bez digestora.

Stavba garáže bez s.č. je umiestnená za RD v zadnej časti dvora na časti parcely č. 147. Jedná sa o jednu miestnosť s prístupom cez otváracie garážové vráta s plechovou výplňou. Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).

Drobná stavba - komora (sklad) je vybudovaná za garážou v zadnej časti dvora na časti parcely č. 147. Jedná sa o jednu miestnosť - komoru, sklad s prístupom cez dvere plné na báze dreva z vonkajšej časti dvora. Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 17 400 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Keť - pripravujeme Keť 283, Keť

  • 339.99m2
  • 4