Detail nehnuteľnosti

Príprava 2. kola dražby domu - Nálepkovo

  • Letná 353/47, Nálepkovo
ID: #6012

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Nálepkovo, ul. Letná č. 353/47, okr. Gelnica

Cena stanovená znaleckým posudkom: 69 600 eur

Predmetom ocenenia je rodinný dom postavený v blízkosti centra obce Nálepkovo prístupný z miestnej spevnenej štátnej komunikácie ulica Letná. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Rodinný dom má možnosť napojenia na obecný rozvod, vodovodu, kanalizácie a elektriny. Dispozičné riešenie rodinného domu je presne zakreslené v prílohe znaleckého posudku. Rodinný dom je ako jednopodlažná stavba s čiastočným podpivničením. Základy sú ako základové pásy s dodatočnými izoláciami. Stropy v podzemnom podlaží klenbové a v prvom nadzemnom podlaží sú kompletné drevené s rovným podhľadom. Zvislé nosná konštrukcia je murované v skladobnej hrúbke nad 60cm z pálenej tehly. Strecha rodinného domu je sedlová, krytina strechy je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápennocementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Interiérové dvere v dome sú kompletné v celom dome drevené v oceľových zárubniach. Okná sú v celom dome nové plastové zdvojené. Podlahy v obytných miestnostiach sú z keramickej dlažby. Vo vedľajších miestnostiach sú podlahy z keramickej dlažby. Vykurovanie v rodinnom dome je ústredné, radiátory panelové v celom dome. Kotol na vykurovanie je plynový aj na tuhé palivo osadený v I. nadzemnom podlaží rodinného domu. Elektroinštalácia je v rodinnom dome svetelná. V dome je rozvod studenej a teplej vody na I. nadzemnom podlaží. V rodinnom dome je na prízemí kúpeľňa s WC a osadenými predmetmi zdravotechniky. V kúpeľni je osadené umývadlo, sprchovací kút a kompletnými obkladmi stien. V rodinnom dome je na prízemí kuchynská linka s plastovým umývadlom, elektrickým sporákom. Kanalizácie z rodinného domu je odvedená do obecnej kanalizácie. Vzhľadom na použité stavebné konštrukčné prvky, stavebné materiály, hrúbku obvodového muriva a vykonávanú pravidelnú údržbu rodinného domu a komplexnú rekonštrukciu, kde prvky dlhodobej životnosti sú vo veľmi dobrom stavebno - technickom stave, stanovujem celkovú životnosť rodinného kubickou metódou.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1