Detail nehnuteľnosti

Dražba domu (4380 m2) - Porostov - 2. kolo

  • 7, Porostov
ID: #6215

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Porostov č. 7, okr. Sobrance

Dátum konania dražby: dňa 29.09.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café Ambassador na prízemí

Najnižšie podanie: 15 225 eur
Dražobná zábezpeka: 3 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 112022

Termín prvej obhliadky: dňa 12.09.2022 o 14:00
Termín druhej obhliadky: dňa 27.09.2022 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom:  20 300 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv9.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/zp78-2022porostov.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd011a-02-2022.pdf

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom. Rodinný dom je murovaný, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, nachádza sa v zástavbe rodinných domov v obci Porostov. Rodinný dom bol postavený v roku 1957. Dom je jednopodlažný, bez podpivničenia. Dom má hlavný vstup orientovaný z dvora. Je napojený na verejnú elektrickú sieť. V I. NP sa nachádzajú zádverie, chodba, 4x izba, kuchyňa, kúpeľňa, komora. Základy domu tvoria základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosné a obvodové murivo prízemia je zmiešané, murované z kameňa a plnej pálenej tehly. Deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strop je drevený trámový strop s rovným podhľadom. Strecha je sedlová. Krytina strechy je z AZC šablóny na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Parapety sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je striekanou vápennou omietkou a plastovým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady sú v potrebnej av kuchyni. Dvere drevené hladké, plné alebo čiastočne zasklené. Okná sú drevené dvojité doskovým ostením. Podlahy obytných miestností boli z PVC, v čase obhliadky bol na podlahe len cementový poter. Podlahy ostatných miestností - keramická dlažba. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja - oceľové pozinkované potrubie. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou dodávanou. Kuchynská linka bola demontovaná. Kanalizácia je z kameninového potrubia a vyúsťuje do žumpy. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – poistky. Garáž sa nachádza na parc. číslo 221. Jedná sa o prízemný murovaný objekt prestrešený pultovou strechou. Kopaná studňa má hĺbku 13,0 m. Bola vyhotovená v roku 1955. Studňa je vyložená z kameňa opatrená betónovou skružou a oceľovým poklopom. Na pozemku sa nachádza vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa. Pozemok má výmeru 4380 m2.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1