Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Svidník - 1. kolo

  • Dlhá 556/62, Svidník
ID: #6210

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Svidník, ul. Dlhá č. 556/62

Dátum konania dražby: dňa 07.07.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 170 000 eur
Dražobná zábezpeka: 30 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 32022

Termín prvej obhliadky: dňa 21.06.2022 o 09:00
Termín druhej obhliadky: dňa 29.06.2022 o 09:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 170 000 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv1307.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/45-2022svidnik.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd003n-2-2022.pdf

Stavba RD začala v roku 1989 sa nachádza na ľavej strane mestskej komunikácie - ulice Dlhej v smere k ulici Partizánskej - do centra mesta. Prístup k stavbe RD je priamo z miestnej verejnej komunikácie, ulice Dlhej na vlastný pozemok. Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodného radu v správe VVS as, je pripojený na rozvod elektriny, rozvod zemného plynu a je odkanalizovaný do verejnej kanalizačnej siete VVS as. Stavba rodinného domu je podpivničená v celej svojej zastavanej ploche, má dve nadzemné podlažia a pôjdny priestor, s pultovou strechou z dvoch samostatných častí. Na 1. PP je chodba, dielňa, kuchyňa, sociálne zariadenie, obytná miestnosť, kotolňa, práčovňa, pivničné a skladové priestory a schodisko do 1.NP. Na úrovni 1. NP je garáž, obytné miestnosti, kuchyňa, špajza, sociálne zariadenie, chodba so schodiskom, dve loggie. Na 2.NP sú obytné miestnosti, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, chodba so schodiskom, dve loggie. Stavba RD je osadená na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti, v priemernej hĺbke nad 2 m so zvislou a vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislej nosnej konštrukcie podzemného aj oboch nadzemných podlaží sú z tehlovej steny v skladovej hrúbke do 50 cm, strop nad 1.PP, 1. a 2.NP je železobetónový s rovným podhľadom, vnútorné omietky na všetky podlažia sú vápenné hladké štukové. Konštrukcia krovu je pultová pozostávajúca z dvoch samostatných častí, s krytinou strechy z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú rovnako z pozinkovaného plechu v celom rozsahu. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené spôsobom ústredného vykurovania - kotlom na tuhé palivo zn. VIADRUS a liatinovými rebrovými radiátormi v rozsahu všetkých troch poschodí. Rozvod studenej a teplej vody je zaradený taktiež na všetkých podlažiach, rovnako aj rozvody elektroinštalácie, rozvody zemného plynu a odkanalizovania. Zdrojom ohrevu teplej vody je 160 litrový zásobníkový kombinovaný ohrievač - bojler zn. TATRAMAT, inštalovaný v kotolni na 1.PP. Garážové vráta sú osadené drevené dvojkrídlové, klasicky otváravé. V pracovni na 1.PP je osadená oceľová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, nerezovou sprchovacou vodovodnou batériou, keramické umývadlo s obyčajnou batériou. Steny práčovne sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,60 m, podlaha je z keramickej dlažby. V pracovni je osadená aj WC keramická misa. V kotolni je kotol na tuhé palivo zn. VIADRUS, kombinovaný zásobníkový ohrievač vody TATRAMAT. Podlaha kotolne je z keramickej dlažby. V kuchyni na 1.PP je osadená štandardná kuchynská linka, nerezové drezové umývadlo, páková vodovodná batéria, plynový sporák zn. MORA 2135, sporák na tuhé palivo. Steny kuchyne sú obložené keramickým, resp. plastovým obkladom do výšky 1,20 m. V obytnej miestnosti 1.PP je krb s otvoreným ohniskom. Na 1.NP je v kuchyni osadená kuchynská linka na báze dreva, keramický kuchynský drez, páková vodovodná batéria, vstavaný plynový sporák MORA, digestor, je tu keramický obklad okolo linky, ostatné steny v kuchyni sú obložené dreveným obkladom do výšky 1,20 m . V je oceľová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a sprchovacou vodovodnou batériou, sprchovací kút s keramickým obkladom a sprchovacou vodovodnou batériou, keramické umývadlo, steny kúpeľne sú obložené do výšky stropu keramickým obkladom, podlaha je z keramickej dlažby. Na 1.NP je samostatné WC s keramickým umývadlom. Podlaha WC je z dlažby, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 2,0 m. V závere na 2. NP je osadená oceľová smaltovaná vaňa s obkladom so sprchovacou vodovodnou batériou, dve keramické umývadlá so štandardnými vodovodnými batériami, murovaný sprchovací obložený keramickým obkladom, steny kúpeľne sú obložené keramickým obkladom do výšky stropu, podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. V samostatnej miestnosti WC je keramická splachovacia misa bez umývadla. V kuchyni na 2.NP je osadená drevená kuchynská linka, nerezový drez, obyčajná vodovodná batéria, plynový sporák, steny okolo linky sú obložené keramickým obkladom. Na streche stavby domu je inštalované fotovoltaické zariadenie, solárne panely. Steny schodiska do výšky stropu a čiastočne aj obytných miestností oboch nadzemných podlaží sú obložené dreveným palubkovým obkladom do výšky stropnej konštrukcie. Stavba kôlne je situovaná strednej severnej časti pozemku parcela č. 983/147, za hlavnou stavbou rodinného domu. 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1