Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Topoľovka - 1. kolo

  • Topoľovka
ID: #6151

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Topoľovka č. 108, okr. Humenné

Dátum konania dražby: dňa 05.05.2021
Čas konania dražby: 11:30
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 68 500 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 742020

Termín prvej obhliadky: dňa 20.04.2021 o 10:00
Termín druhej obhliadky: dňa 30.04.2021 o 10:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 43 800 eur

Stavba RD sa nachádza po pravej strane miestnej verejnej obecnej komunikácie v smere do centra obce, resp. v smere do okresného mesta Humenné. Prístup k stavbe RD je zabezpečený priamo z verejnej obecnej spevnenej komunikácie. Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z vlastnej studne, je napojený na rozvod elektriny vzdušnou prípojkou, je bez prívodu zemného plynu a je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Dom je užívaný od roku 1978. Na stavbe rodinného domu neboli zrealizované žiadne rozsiahlejšie rekonštrukčné, modernizačné stavebné práce. Stavba rodinného domu nie je podpivničená, má dve nadzemné podlažia s pultovou konštrukciou strechy. Na úrovni 1. NP sú dve obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, predsieň - chodba, kuchyňa, kotolňa, komora a schodisko do 2.NP. Na úrovni 2.NP sú 4 obytné miestnosti, a chodba, podlažie je bez kúpeľne, WC. Stavba rodinného domu je osadená na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie 1.NP a 2.NP sú prevažne z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 40 cm, stropy nad 1.NP a nad 2.NP sú železobetónové s rovným podhľadom, vnútorné omietky na oboch podlažiach domu sú vápenné hladké štukové. Vonkajšie povrchové úpravy sú striekané brizolitové v kombinácii s keramickými obkladmi z dvoch strán fasády do 1/3 obkladanej steny, na úrovni 1.NP. Konštrukcia krovu je pultová s krytinou strechy z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných miestností na úrovni 1.NP aj na 2.NP sú v prevažnej miere z PVC podlahových krytín, pričom v jednej miestnosti na 1.NP aj na 2.NP sú podlahy s povrchom z laminátových podlahových dielcov, v ostatných miestnostiach prevažujú podlahy s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené spôsobom ústredného vykurovania: kotlom na tuhé palivo zn. ATTACK a oceľovými panelovými radiátormi na oboch podlažiach domu. Na úrovni 1.NP je v miestnosti kuchyne aj piecka na tuhé palivo so sporákom, ako lokálny zdroj vykurovania. Dvere sú osadené prevažne drevené plné alebo čiastočne zasklené, osadené v oceľových zárubniach, hlavné vchodové dvere sú plastové, okná sú pôvodné drevené zdvojené na úrovni oboch podlaží domu. Schody do 2.NP sú železobetónové s povrchom z PVC podlahoviny. Rozvod vody na 1. nadzemnom podlaží domu je studenej a teplej. Zdrojom ohrevu teplej vody je zásobníkový ohrievač inštalovaný v kúpeľni na 1.NP. Vedľajšia stavba Skladu je situovaná južne od hlavnej stavby rodinného domu ako jeho prístavba, stavba nie je popisne, ani nie je evidovaná geodeticky, nie je zakreslená v aktuálnej kópii z KM, bez zápisu na LV. Vedľajšia stavba Chlieva je situovaná južne od hlavnej stavby rodinného domu a skladu ako jeho prístavba, stavba nie je popisne, ani nie je evidovaná geodeticky, nie je zakreslená v aktuálnej kópii z KM, bez zápisu na LV. Studňa je situovaná na pozemku záhrady parcela, slúži na zásobovanie vodou pre rodinný dom, studňa je kopaná, slúži svojmu účelu. Žumpa zachytáva odpadovú a splaškovú vodu zo stavby rodinného domu, slúži svojmu účelu.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 69 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Nálepkovo Letná 353/47, Nálepkovo

  • 266.00m2
  • 4
dražba 71 820 €

Byty - 3 izbový byt Dražba bytu - Turčianske Teplice - 2. kolo Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice

  • 68.00m2
  • 3
dražba 73 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Jur nad Hronom - 1. kolo Jur nad Hronom 171, Jur nad Hronom

  • 302.97m2
  • 4