Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Trenč - 1. kolo

  • 9, Trenč
ID: #6211

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Trenč č. 9, okr. Lučenec

Dátum konania dražby: dňa 15.06.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Penzión OLYMPIA, Sládkovičova 34, 974 05 Banská Bystrica, banketová sála na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 24 700 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 52022

Termín prvej obhliadky: dňa 31.05.2022 o 10:30
Termín druhej obhliadky: dňa 13.06.2022 o 10:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 24 700 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv346.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/32-2022trenc.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/oodd005-15-2022.pdf

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s  jedným nadzemným a jedným podzemným  podlažím, podzemné podlažie je len v časti zastavanej plochy domu,  pôdoryssného tvaru L, so sedlovou strešnou koštrukciou. Podľa potvrdenie Obce Trenč zo dňa 20.1.2012, bol rodinný dom s. č. 9 postavený v roku 1965 a rekonštruovaný v roku 2008. Podľa stavebného povolenia, ktoré vydal ONV v Lučenci dňa 5.6.1990, bola na dome zhotovená rekonštrukcia v roku 1990 až 1991. Dispozične pozostáva z dvoch podlaží, a to: I. podzemné podlažie tvorí schodisko, pivnica a  I. nadzemné podlažie tvorí 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, komora, chodba (veranda). Základy sú betónové. Objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál. Stropy v 1. PP betónové monolitické a v 1. NP drevené trámové. Strecha väznicová, sedlová. Krytina strechy na krove pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky vápenné šťukové, zdrsnené a vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Dvere hladké plné alebo zasklené, jednoduché drevené alebo oceľové, dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj.  zasklením. Podlahy z PVC, dlažby a podlahy ost. miestností tvorí cementový poter a keramické dlažby. V kuchyni je sporák elektrický  s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. V kúpeľni je naňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, záchod splachovací bez umývadla. Zdroj vykurovania - lokálne, na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na pozemku sa nachádzajú ešte dve drevárne, postavené v roku 1965 a slúžia ako sklad paliva, ďalej sa tam nachádza altánok, bazén, studňa, domáca vodáreň, vodovodná a kanalizačná prípojka. Pozemok má 2 110 m2.


Benefity


Bazén
Altánok

Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 20 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 1. kola dražby domu - Porostov Porostov