Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Veľké Ozorovce - 1. kolo

  • Nová 161/120, Veľké Ozorovce
ID: #6248

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Veľké Ozorovce, ul. Nová č. 161/118, okr. Trebišov

Dátum konania dražby: dňa 10.11.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café Ambassador na prízemí

Najnižšie podanie: 34 800 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 442022

Termín prvej obhliadky: dňa 25.10.2022 o 09:30
Termín druhej obhliadky: dňa 08.11.2022 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 800 eur

Murovaný rodinný dom so sedlovou strechou sa užíva podľa podkladu z roku 1956, s prístavbou s plochou strechou z roku 1986, predná časť je viditeľná sa leteckých snímkach do roku 1950. V roku prebehla 2013 výmena elektroinštalácie, v roku 2017 oprava pôvodnej strechy, po roku 2017 bola uskutočnená výmena okien za plastové, úprava vnútornej dispozície domu, o čom svedčí aj zamurovanie pôvodných vstupných dverí a presun hlavných vstupných dverí na východnú fasádu do starej časti domu, osadenie štvorkrídlovej zasklenej steny na južnú fasádu do pristavanej časti domu. Základy su betónové, pásové s hydroizoláciou, suterén je bez hydroizolácie. Zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu a zo škvárobetónových tvárnic. Priečky z tehlového muriva. Väznicový, sedlový krov prekrytý strešnou krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie úplné, z poplastovaného plechu. Vodovod - rozvod studenej a teplej vody z oceľových rúr, zdroj vody je vlastná studňa, ohrev teplej vody v prietokovom plynovom ohrievači. Kanalizácia - rozvody a pripojenia z plastových rúr, zvody a prípojka z kameninových rúr, zaústenie do vlastnej žumpy. Elektroinštalácia - rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickým istením, realizácia v r. 2013. Vykurovanie lokálne, 3x plynové kachle. 1. Podzemné podlažie dispozične obsahuje jeden priestor - sklad. 1. Nadzemné podlažie dispozične obsahuje verandu, chodbu, špajz a 2 izby. Prístavba z roku 1986 dispozične obsahuje chodbu, izbu, kuchyňu a kúpeľňu. Hospodárska budova dispozične obsahuje priestory na chov domácich zvierat. Sklad dispozične obsahuje jeden priečkami nedelený priestor využívaný ako sklad. Na pozemku sa nachádzajú: kopaná studňa, vodovodná prípojka, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka, župma, prípojka plynu, prípojka NN. Pozemok má 1 455 m2. 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 30 225 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Kuklov - pripravujeme Kuklov 255, Kuklov

  • 1272.00m2