Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Vojany - 2. kolo

  • 19, Vojany
ID: #6163

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Vojany č. 19, okr. Michalovce

Dátum konania dražby: dňa 04.08.2021
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice, salónik Café Ambassador na prízemí

Najnižšie podanie: 31 140 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0002 8591 0242
Variabilný symbol: 92021

Termín prvej obhliadky: dňa 20.07.2021 o 09:30
Termín druhej obhliadky: dňa 27.07.2021 o 09:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 34 600 eur

Rodinný dom sa nachádza po pravej strane miestnej verejnej štátnej komunikácie v smere do centra obce, resp. v smere do okresného mesta Michalovce vzdialeného cca 26 km. Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodného radu a z vlastnej studne, je napojený na rozvod elektriny zemnou prípojkou, prípojku zemného plynu a je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Podľa predloženého písomného potvrdenia Obce Vojany, bola stavba domu postavená a uvedená do užívania v roku 1958. Na stavbe rodinného domu boli okolo roku 2010 zrealizované rozsiahlejšie rekonštrukčné, modernizačné stavebné práce, ktoré majú vplyv na celkovú predpokladanú životnosť stavby. V rámci rekonštrukcie a modernizácie domu boli vymenené prvky predovšetkým krátkodobej životnosti, a to v rozsahu čiastočnej výmeny vnútorných rozvodov elektroinštalácie, výmeny rozvodov vody, kanalizácie, realizácie vnútorných povrchových úprav stien a stropných podhľadov, výmeny strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií, výmeny podlahových konštrukcií, výmeny okien, dverí, zriadenia rozvodov ústredného vykurovania , realizácie novej kúpeľne, pôvodnej kuchyne a pod. Dom je v súčasnosti bez užívania. Stavba rodinného domu nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou s prednou valbou. Na úrovni 1. NP sú tri obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, predsieň - chodba, kuchyňa, kotolňa, pivnica - komora a garáž. Na 1.NP v miestnosti kúpeľne je osadená rohová plastová vaňa s keramickým obkladom s pákovou sprchovacou vodovodnou batériou, keramická splachovacia WC misa, keramické umývadlo s pákovou batériou, murovaný sprchovací kút s keramickým obkladom stien a pákovou sprchovacou vodovodnou batériou. V miestnosti kuchyne nie je žiadne vnútorné vybavenie, miestnosť je bez kuchynskej linky, je tu iba keramický obklad stien okolo pôvodnej linky. V miestnosti kotolne je osadený kotol na zemný plyn zn. PROTHERM. Stavba rodinného domu je osadená na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie 1.NP sú prevažne z tehlového, čiastočne pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 50 cm, stropy nad 1.NP sú drevené trámové s rovným podhľadom, vnútorné omietky domu sú vápenné hladké štukové. Vonkajšie povrchové úpravy sú striekané brizolitové. Konštrukcia krovu je sedlová s čelnou prednou valbou s krytinou strechy z vlnitého pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných miestností na úrovni 1.NP sú v prevažnej miere s povrchom z laminátových podlahových dielcov, v ostatných miestnostiach prevažujú podlahy s povrchom z keramických dlažieb. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené spôsobom ústredného vykurovania: kotlom na zemný plyn zn. Protherm a oceľovými panelovými radiátormi na podlaží domu. Dvere sú osadené prevažne drevené plné alebo čiastočne zasklené, osadené v oceľových zárubniach, hlavné vchodové dvere sú plastové, okná sú nové plastové é zdvojené. Rozvod vody na 1. nadzemnom podlaží domu je studenej a teplej, podlažie je odkanalizované do žumpy, na podlaží sú rozvody vnútornej elektroinštalácie a rozvody zemného plynu. Zdrojom ohrevu teplej vody je kotol ÚK. Garážové vráta sú oceľové s plechovou výplňou, vyklápacie. Vedľajšia stavba drevárne z roku 1970 je jednoduchej murovanej stavebnej konštrukcie, pozostávajúcej z betónových základových pásoch, zvislých nosných murovaných tehlových konštrukcií v skladobnej hrúbke do 30 cm, s pultovou strechou, s plechovou krytinou. Žiadne iné stavebné konštrukcie ani materiály zabudované nie sú. Stavba je bez napojenia na IS.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 27 525 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom v obci Lok / ZĽAVA 25% Nová 132/25, Lok

  • 120.62m2
dražba 27 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Dolný Štál - upustené Lesná 492/17, Dolný Štál

  • 140.01m2