Detail nehnuteľnosti

Dražba domu (autoservisu) - Dolný Kubín - 1. kolo

  • E. Hroboňovej 2396, Dolný Kubín
ID: #6205

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Dolný Kubín, ul. E. Hroboňovej č. 2396

Dátum konania dražby: dňa 01.06.2022 o 10:00
Miesto konania dražby: Hotel Klar, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, Salónik S2 na 2. poschodí

Najnižšie podanie: 120 000 eur
Dražobná zábezpeka: 20 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 602021

Termín prvej obhliadky: dňa 17.05.2022 o 10:30
Termín druhej obhliadky: dňa 26.05.2022 o 10:30

Cena stanovená znaleckým posudkom: 120 000 eur

PRÍLOHY:

https://www.dupos.sk/userfiles/files/lv4799.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/262022dolnykubin.pdf

https://www.dupos.sk/userfiles/files/ooddd060-09-2021.pdf

Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Je postavený na rovinatom pozmeku na ulici E. Hroboňovej, v miestnej časti Medzihradné. Rodinný dom bol skolaudoavaný v roku 2004 ako pneuservis. Dňa 3.6.2013 bolo vydané Mestom Dolný Kubín rozhodnutie, ktorým bola povolená zmena zmena v užívaní – na „rodinný dom“. Rodinný dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností: dvojgaráž, kuchyňa s jedálňou, chodba, dve izby, kúpeľňa, WC. Podlahy sú vyhotovené laminátové plávajúce a z keramickej dlažby. Je postavený na betónových základoch. Obvodvé murivo je vyhotovené z pórobetónových tvárnic, priečky z toho istého materiálu, strop drevený trámový s rovným podhľadom. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vyhotovený je aj bleskozvod. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere drevené rámové, okná zdvojené so žalúziami, garážové vráta na diaľkové ovládanie 2x. Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická, vyhotovený je aj rozvod zabezpečovacieho zariadenia. Vykurovanie stavby je lokálne elektrickými konvektormi. Ohrev TÚV je zabezpečný elektrickým ohrievačom vody. Vo WC sa nachádza WC so zabudovanou nádržkou v stene. Vyhotovený je keramický obklad. V kúpeľni sa nachádza samostatný sprhcovací kút a keramické umývadlo. Keramciký obklad je vyhotovený dookol celej kúpeľne aj okolo sprchového kúta. Kuchyňa nebola k dátumu vypracovania pôvodného znaleckého posudku, z ktorého sú údaje prevzaté vyhotovená. Nakoľko stavba nebola na zameranie a obhliadku sprístupnená nebolo možné zistiť, či je v dome kuchynská linka vyhotovená. Predpokaldá sa osadenie štandardnej kuchynskej linky s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaný bude sporák so sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúrou, zabudovaná bude umývačka riadu. Na pozemku sa nachádzajú: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Pozemok má výmeru 371 m2.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1