Detail nehnuteľnosti

Príprava 1. kola dražby hostinca - Gelnica

  • Slovenská ulica 8, Gelnica
ID: #6231

Popis nehnuteľnosti:


Hostinec evidovaný na LV ako súp.č.95 na parc.910/1 sa nachádza na nároží Slovenskej ulice č. 8 v širšom centre okresného mesta Gelnica, kraj Košický. V katastrálnej mapke zakreslená pod súp.č. 94. Postavený podľa podkladov z krajského pamiatkového úradu v 1.polovici 18.storočia, uvažujeme rok 1840, stavebná úprava na účel hostinca v roku 2010/2015. Stavba je prízemná, čiastočne podpivničená so sedlovou strechou s krytinou z AZC šablón. V čase obhliadky nejavila známky užívania, naposledy slúžila ako hostinec, na vývesnom štíte je označenie Tango bar a je tu aj výveska Na prenájom. Fasáda od ulice mala čiastočne natiahnutú hladkú omietku na spevňovacom múre od ulice, bez ukončenia ochranným náterom alebo tenkovrstvovou omietkou a bez oplechovania hornej časti. Od ulice vidno vymenené okná doplnené ochrannými mrežami, vonkajšie rolety sú na vchodových dverách. Zvonkajšej strany je zrejmá zanedbaná údržba, stavba je odpojená od energií, chýbajú merače, v azc krytine sú chýbajúce a posunuté šablóny, časť strechy od severu je prerastená machom, čo pravdepodobne spôsobuje zatekanie strechy,  jej ďalšie užívanie na akýkoľvek účel si bude vyžadovať ďalšie investície do rekonštrukcie. Stavba je súčasťou pamiatkovej zóny mesta Gelnica, ale nie je kultúrna pamiatka. V roku 2015 bol nasledovný stav domu: 1. PP pozostáva z dvoch miestností slúžiacich ako sklady. Prízemie pozostáva zo štyroch spoločenských miestností s barovým pultom, kotolne a sociálnych priestorov. V roku 1930 bola prevedená prístavba časti budovy. Pôvodne slúžila ako budova zberných surovín. Od roku 2006 prešla komplexnou prestavbou a modernizáciou na budovu pohostinstva. V roku 2013 bolo prevedené nové kúrenie, výmena podláh, výmena okien, sociálne zariadenia a čiastočne niektoré dvere, barový pult. Základy kamenné bez vodorovnej izolácie, podmurovka do 100 cm omietaná, murivo kamenné hr. 60- 80 cm, stropy klenbové a trámčekové s podhľadom, krov väznicový valbový, krytina AZC na latách, úplné strechy z pozinkovaného plechu, fasádne omietky vápenné štukové, vnútorné štukové, keramický obklad v soc. priestoroch, schody keramické, dvere hladké a rámové s výplňou, okná drevené euro, podlahy keramické, elektroinštalácia svetelná a motorická, vykurovanie radiátormi Korad, rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, zemný plyn, kanalizácia z plastového potrubia, ohrev teplej vody cez kotol, Vybavenie podlažia: kotol na plyn, barový pult v kuchyni, 5x WC, 5x umývadlo, drez nerezový, bezpečnostné snímače, hasiace prístroje, kozub s vyhrievacou vložkou, internet, kované mreže. Na pozemku sa nachádza vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Úžitková plocha domu je 332 m2. Pozemok má 446 m2.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 95 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Lučenec - 1. kolo Alexandra Sergejeviča Puškina 6, Lučenec

  • 401.00m2
  • 4