Detail nehnuteľnosti

Dražba skladov kvapalného hnojiva - Zvolenská Slatina - 3. kolo

  • SF Soepenberg, Zvolenská Slatina
ID: #6024

Popis nehnuteľnosti:


Dátum konania dražby: dňa 30.01.2020
Čas konania dražby: 12:15 hod.
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107

Najnižšie podanie: 228 700 eur
Dražobná zábezpeka: 40 000 eur

Číslo účtu: 1121834006/1111 Var. symbol: 5712019

Termín prvej obhliadky: dňa 13.01.2020 o 10:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 28.01.2020 o 10:00 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 457 345 eur

Sklad hnojív je situovaný ako jednopodlažná stavbu s jedným halovým priestorom a sociálnym prístavkom, postavená je na betónových základových pätkách, nosná konštrukcia pozostáva z drevených lepených rámov, bez stropnej konštrukcie, opláštenie na báze drevotrieskových a azbestocementových dosiek, sedlová strecha má krytinu z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú, cca v 1/4 šírky, po celej dĺžke haly je drevená galéria, schody na galériu sú drevené, dvere sú hladké, vráta plechové, okná drevené zdvojené, hala je po dĺžke rozdelená betónovými stenami na kóje pre uskladnenie sypkého hnojiva, podlahy sú betónové s poterom, v sociálnom prístavku je keramická dlažba, hala je bez vykurovania, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, rozvod studenej a teplej vody v umyvárni, príprava teplej vody v elektrickom zásobníkovom ohrievači, keramické obklady sú v umyvárni vybavenej sprchovým kútom, umývadlom a záchodovou misou kombi s umývadlom. Stavba bola povolená v roku 1986, podľa znaleckého posudku znalkyne Ing. Kováčovej bola daná do užívania v roku 1990. Stavba má zanedbanú údržbu.

Prístrešok na parc. č. 1829/36. Prístrešok je jednopodlažný, oceľové stĺpiky nesú oceľový pultový krov s plechovou pozinkovanou krytinou, žľaby a zvody vyhotovené z pozinkovaného plechu, neopláštený, podlaha je betónová. Postavený v roku 1990.

Sklad, kompres. nádrže s. č. 1371. Budova má jedno nadzemné podlažie. Murovaná je z tehál v hrúbke obvodového muriva 380 mm, stropy sú železobetónové monolitické, plochá strecha má krytinu z asfaltovaných pásov, vonkajšie omietky sú vápenno cementové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, bez obkladu, dvere hladké, vráta plechové, okná drevené zdvojené, podlahy sú z betónovej mazaniny. Budova nemá vykurovanie, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, istenie poistkovými automatmi, rozvod studenej vody. Budova bola daná do užívania v roku 1990. Dispozičné riešenie 1. nadzamného podlažia: AT stanica, velín, strojovňa, kompresorovňa, denná miestnosť

Nádrže KV hnojív na parc. č. 1829/5. Nádrže kvapalných hnojív pozostávajú z betónovej havarijnej vane v ktorej sú na zvýšených betónových základoch osadené oceľové nádrže typu Vítkovice H a kovové pochôdzne lavičky. Charakter stavby má len havarijná vaňa daná do užívania v roku 1990, nádrže majú charakter technológie, nie sú predmetom ohodnotenia. Havarijná vaňa je betónová, izolovaná, vyspádovaná do dvoch šachiet určených na odčerpávanie vody.

Nadzemné stojaté smaltované nádrže č.: 1,2,3, 4,5,6,7 slúžia na príjem, skladovanie a výdaj tekutých hnojív. Príjem a výdaj sa vykonáva čerpadlom napojeným na systém nerezových rúr cez oceľové nádrže č. 8 a 9, ktoré sú vybavené zvislými miešadlami. Na čerpanie skladovanej látky slúži čerpadlo systému umiestnené v priľahlej budove. Pokiaľ má vozidlo s cisternou vlastné čerpadlo, môže sa odber alebo plnenie vykonávať mimo pevného čerpadla systému. Nádrž č. 4 je vybavená samostatným horizontálnym miešačom umiestneným na dne nádrže. Pri nádržiach č. 1 a 7 je umiestnená laminátová nádrž, ktorá mala slúžiť ako záložná. Nie je pripojená k rozvodnému potrubiu.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1