Detail nehnuteľnosti

Dražba záhrady - Banská Štiavnica - 1. kolo

  • Pod Trojickým vrchom, Banská Štiavnica
ID: #6186

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Pod Trojickým vrchom

Dátum konania dražby: dňa 15.12.2021
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Penzión OLYMPIA, Sládkovičova 34, 974 05 Banská Bystrica, kongresová sála na prízemí

Najnižšie podanie: 22 400 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 372021

Termín prvej obhliadky: dňa 29.11.2021 o 14:00
Termín druhej obhliadky: dňa 13.12.2021 o 14:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 22 400 eur

Oceňovaný pozemok o veľkosti 3/4 spoluvlastníckeho podielu je evidovaný na LV č. 2014 ako záhrada p.č. 2021 o celkovej výmere 1513 m2 (4/4). Nachádza sa v zastavanom území mesta Banská Štiavnica. Prístup k pozemku je z miestnej prístupovej komunikácie ulice Pod Trojickým vrchom. Podľa územného plánu sú informácie o pozemkoch zaradené do funkčného priestorového bloku 8 do obytného územia mesta Banská Štiavnica. V zmysle toho je možné pozemok zastaviť obytnú stavbou. Vzdialenosť od okolitých súvislých zástav je asi 3 km. Pozemok sa nachádza v ochrannom páse nehnuteľností kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Je mierne svahovitý a je prežívaný aj ako prístup k pôvodným stavbám rodinných domov. Na oceňovanom pozemku nie je zriadené žiadne vecné bremeno pre právo prechodu a prejazdu. V danej podstránke je možnosť napojenia na všetky verejné inžinierske siete a konkrétne: možnosť napojenia na verejný vodovod, voda z vlastného štúdia, kanalizácia do žumpy, elektrina. V meste Banská Štiavnica sa nachádza zástavka mestskej aj prímestskej autobusovej dopravy, materská škola, základná škola, obchod s potravinami, stredná škola, zdravotné stredisko, reštaurácia. obchody a služby, mestský úrad, okresný úrad, pošta.

 

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 17 400 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Keť - pripravujeme Keť 283, Keť

  • 339.99m2
  • 4
dražba 22 350 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 3. kola dražby domu - Čakanovce 342, Čakanovce

  • 115.00m2
  • 2
dražba 25 950 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Vojany - 3. kolo 19, Vojany

  • 200.00m2
  • 3