Detail nehnuteľnosti

Pripravujeme opakovanú dražbu skladu - Trnava

  • Skladová, Trnava
ID: #6034

Popis nehnuteľnosti:


Predmet dražby je súčasťou zástavby skladových objektov a tvorí krajnú časť predmetnej zástavby skladových objektov. Nehnuteľnosť sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Trnava a je prístupná odbočením zo Skladovej ulice.

Objekt skladu bol daný do užívanie v roku 1992. Je tvorený jedným nadzemným podlažím, v prednej časti je oceľovou konštrukciou vytvorené druhé nadzemné podlažie, využívané ako kancelárske priestory.

Dispozičné riešenie objektu:

Prvé nadzemné podlažie je tvorené hlavným skladom halového charakteru, ktorý je umiestnený v zadnej časti objektu, vstupnou chodbou, dielňami č.1 a č.2, skladmi č.2 a č.3, wc ženy a wc muži. Prístupné je z prednej časti a zadnej časti plechovými bránami z betónových rámp. Podlaha na celom podlaží je tvorená cementovým poterom, v sociálnej časti je keramická dlažba. Stropná konštrukcia podlažia je tvorená betónovým kazetovým stropom.   

Z chodby je prístupné vnútorné oceľové schodisko vedené do úrovne druhého podlažia.

Sklad č.1 tvorí hlavnú časť objektu. Je vybavený výškovými regálmi na uskladnenie predávaných produktov. Jeho súčasťou je vstavok určený na využitie ako kancelária. Priestor je prístupný z chodby objektu alebo vlastným zadným vstupom zo zadnej rampy. Z tohto skladu je prístupný aj priestor skladu č.2.

Sklad č.3 má vlastné hygienické vybavenie tvorené wc so spodnou nádržkou a keramické umývadlo s pákovou batériou. Podlaha je tvorená keramickou dlažbou, prevedený keramický obklad stien.

Sociálna časť je tvorená wc ženy a wc muži. Nachádza sa tu keramické umývadlo, wc so spodnou nádržkou a sprchovací kút. Súčasťou je aj elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody.

Druhé nadzemné podlažie tvorí časť skladového objektu v jeho prednej časti, vytvorené bolo oceľovou nosnou konštrukciou. Dispozične je podlažie tvorené jednotlivými kancelárskymi miestnosťami. Tieto sú prístupné z chodby podlažia, ktorého súčasťou je schodisko.

V miestnostiach č.3 a č.5 je umiestnené keramické umývadlo s malým elektrickým prietokovým ohrievačom. Časť steny za umývadlom je opatrený keramickým obkladom. Z kancelárie č.5 je oknom viditeľný hlavný skladový priestor. Podlažie je vybavené počítačovou sieťou. Okná sú po výmene plastové.     

Technický popis objektu:

Nosná konštrukcia skladu je tvorená oceľobetónovou skeletovou konštrukciou tvorenou oceľobetónovými stĺpmi a prievlakmi. Obvodové murivo, priestor medzi stĺpmi, je vyplnený klasickým murivom. Stropná konštrukcia je tvorená betónovými kazetovými doskami, samotná strešná krytina je tvorená asfaltovou natavovacou lepenkou. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená hrubou škrabanou omietkou. Vnútorná povrchová úprava stien na prvom podlaží je tvorená hladkými vápennými omietkami, v sociálnej časti s keramickým obkladom. Na druhom podlaží je náter stien.     

Deliace konštrukcie na prvom podlaží sú tvorené klasickým murivom, na druhom podlaží sú jednotlivé deliace steny tvorené ľahkými priečkami na báze drevnej hmoty.

Okná na druhom podlaží sú tvorené plastovými oknami s izolačným sklom, tieto sú aj v dielni č.1 na prvom podlaží. Zostávajúce okná sú tvorené oceľovými profilmi so sklom.

Podlahové konštrukcie, ich nášlapná vrstva na prvom podlaží je tvorená cementovým poterom v kombinácii s keramickou dlažbou, na druhom podlaží textilným povlakom.

Objekt je vykurovaný lokálnymi elektrickými konvektormi. Na druhom podlaží sú umiestnené v každej kancelárii.

Podlažia sú prepojené jednoramenným schodiskom oceľovej konštrukcie, tvorené je len oceľovými nástupnicami.    

Objekt je prístupný z nakladacích rámp plechovými dvojkrídlovými bránami. Nakladacie rampy sú umiestnené na prednej aj zadnej časti objektu. Rampy sú prekryté oceľovými konštrukciami s krytinou oceľový vlnitý plech. Samotné rampy sú prístupné z okolitého terénu schodiskami. Vedľa objektu je umiestnená rampa určená na opravu a umývanie motorových vozidiel.   

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bližšie informácie mailom, prip. telefonicky. 

 


Kontakt


Mgr. Monika Chorváthová

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1