Detail nehnuteľnosti

Dražba 2-izbového bytu - Komárno - 1. kolo

  • Sústružnícka ul. 1370/5, Komárno, Komárno
ID: #6269

Popis nehnuteľnosti:


Predmetom dražby je 2-izbový byt č.  3  na 1. poschodí vo vchode č. 5,  bytového domu so súp. č. 1370, na parc. č. 5884, na  ul. Sústružnícka č. 5, v Komárne, k. ú. Komárno, so spoluvlastníckym podielom 5763/163039 na spoločných častiach a zariadeniach domu
Obytný dom v ktorom sa predmet dražby nachádza je murovaný, vodorovné konštrukcie sú monolitické železobetónové, dom je so šikmou sedlovou strechou, s oplechovaním. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch sú z keramickej dlažby, na chodbách ako aj schodiskách sú podlahy z povrchovou úpravou terazzo. Vstupné dvere sú jednokrídlové oceľové, so zasklením. Omietky vnútorných stien sú vápenné hladké, čiastočne s olejovým náterom od výšky 150 cm, vonkajšia povrchová úprava obvodových stien  je zateplená kontaktným tepelnoizolačným systémom s farebnou tenkovrstvou omietkou. Strecha bytového domu zrealizovaná v rámci komplexnej obnovy bytového domu, zateplená a zrealizovaná nová, pálená krytina typ Tondach. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, kanalizácie, plynu a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diaľkového centrálneho zdroja, ako aj lokálne plynovými kotlami a ohrievačmi pre každý byt samostatne. Proti atmosférickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom. Bytový dom má 4. nadzemné podlažia a suterén. V suteréne bytového domu  sa nachádzajú spoločné priestory. V nadzemných podlažiach sa nachádzajú po 3 až 4 byty na každom podlaží. V bytovom dome nie je výťah.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1954.
Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Sú to najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jej podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo tohto domu.
Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je:  5763/163039
Predmet dražby je v pôvodnom, nezrekonštruovanom stave. Okná boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Byt pozostáva, z dvoch obytných miestností, zo vstupnej predsiene(chodby), kuchyne, kúpeľne a WC.

Na predmete dražby je zriadené vecné bremeno práva doživotného bývania a užívania zo dňa 29.06.2020 - po vzniku záložného práva Slovenskej sporiteľne ako navrhovateľa dražby. Vecné bremeno sa viaže na vec - nehnuteľnosť, nebude po dražbe z LV vymazané (vecné bremeno je zohľadnené v znaleckom posudku, teda vo vyvolávacej cene.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 42 330 €
dražba 46 350 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu (prevádzky) - Gelnica Hnilecká 314/14, Gelnica

  • 176.00m2
  • 3
dražba 41 550 €

Domy a vily - Rodinný dom Príprava 2. kola dražby domu - Gelnica Slovenská ulica 6, Gelnica

  • 234.00m2
  • 3