Detail nehnuteľnosti

Príprava 4. kola dražby ohybárne (haly, sklady, kancelárie) - Košice, Šaca

  • Bočiarska, Košice-Šaca
ID: #5958

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Košice-Šaca, ul. Bočiarska č. 626

Cena stanovená znaleckým posudkom: 304 000 eur

Prevádzková stavba  - ústredná ohybáreň s.č. 626 na p.č. 360/2:

Jedná sa o výrobnú halu. Hala na základe  potvrdenia o veku  jednotlivých objektov bola vybudovaná v roku 1963. V čase obhliadky je hala mimo prevádzky s poškodenou strechou odpojená od ELI, vodovodu, bez  pripojenia  zemného plynu. Na  základe  zistenia  pri obhliadke je  hala dlhšiu dobu  mimo prevádzky  bez vykonanej údržby. Vstup do oceňovanej haly  je zo  západnej strany cez otváracie brány kovovej konštrukcie s plechovou  výplňou z úrovne okolitého terénu. Oceňovaná  hala pozostáva  z  troch lodí na jednom  nadzemnom  podlaží o rozpone  3x 18 m a v druhom smere v module 6x6  m, pričom v každej  z nich  je  žeriavová dráha. Ohodnocovaná hala je založená na ž. betónových základových pätkách  spojených  základovými pásmi  s vodorovnou  izoláciou proti vode. Strecha haly   je  trorená nosnou konštrukciou  s drevených lepených väzníkov  na ktorých sú  nosné drevené panely  s tepelnou izoláciou  a  lepenkovou krytinou, ktorá je na viacerých miestach  poškodená  a tým sa znehodnocujú ďalšie konštrukcie. Zvislé nosné konštrukcie  objektu tvorí prefabrikovaná  žb. stĺpová konštrukcia  s hlavicami  na uloženie  lepených drevených väzníkov. Objekt má možnosť napojenia  na  inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, NN prípojka  a  plynová prípojka, ktoré sú v čase obhliadky   odpojené  nefunkčné. Hala  v čase obhliadky je v značne poškodenom stave so zatekajúcou až deravou  strechou,  nevyužívaná, mimo prevádzky. Poškodené konštrukcie sú  pri ohodnotení vyjadrené percentom poškodenosti. 

Budova - sociálny prístavok k ústrednej ohybárni na p.č. 360/2:

Sociálny prístavok sa nachádza pred výrobnou  halou  ústrednej ohybárne  z juhovýchodnej strany. Na základe potvrdenia o veku  jednotlivých objektov  bola  budova vybudovaná  v roku 1970. Budova v čase obhliadky je  mimo prevádzky   so  značným poškodením jednotlivých   konštrukcií, bez  celkovej okamžitej rekonštrukcie neschopná ďalšej  prevádzky. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží  budovy je nasledovné: v 1.NP sa nachádzajú  šatne  a   sociálne zariadenia A v 2.NP sa nachádzajú  kancelárie, archív, zasadačka  a chodba. Vstup do 1.NP budovy je  priamo  z  výrobnej haly, vstup do 2.NP je cez  vonkajšie  oceľové schodisko  s nástupnicami z dosák  s prístupom z južnej lode haly. V čase  obhliadky  je budova nevyužívaná ( mimo prevádzky ) so značným poškodením. Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie  objektu  sú murované  z pórobetónových tvárnic a  pálených tehál. Strecha  objektu  plochá   s  nosnou  časťou z prefabrikovaných panelov   s rovným podhľadom  pokrytá živičnou krytinou  s jednostranným spádom  do vonkajších zvodov a žľabov  z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové  murivo  je murované z pálených tehál. Rozvody ELI v budove  garáží  sú svetelné v čase obhliadky  poškodené, nefunkčné odpojené.

Budova  údržbárskej dielne  s.č.626 na p.č. 360/2:

Na základe  potvrdenia o veku  jednotlivých objektov  bola  budova vybudovaná  v roku 1970. Vstup do  dielne cez  otváracie  vráta kovovej konštrukcie  s plechovou výplňou. Budova pozostáva z dvoch miestnosti: dielňa a  plynová   kotolňa. V čase  obhliadky podľa zistenia  znalcom pri obhliadke je  budova nevyužívaná ( mimo prevádzky ) s poškodením jednotlivých konštrukcií  a s poškodením kotla.

Budova  skladov   ohybárne  s.č.626 na p.č. 360/2:

Na základe  potvrdenia o veku  jednotlivých objektov  bola  budova vybudovaná  v roku 1970. Vstup do  skladov  cez dvere   zo severnej strany a cez vráta  z južnej strany   kovovej konštrukcie   s plechovou výplňou. Budova pozostáva z dvoch miestnosti:  skladov. V čase  obhliadky podľa zistenia  znalcom pri obhliadke je  budova  nevyužívaná ( mimo prevádzky )  s poškodením   jednotlivých konštrukcií a zanedbanou údržbou.

Skladová hala  s.č.626  na p.č. 360/4 - sklad ocele:

Podľa zistenia  pri obhliadke a  podľa predloženého potvrdenia  o veku jednotlivých budov   od spoločnosti Hutné stavby  Holding a.s.  Letná 45, Košice  bol sklad  daný  do užívania v roku  1970 .Vstup do skladu je  z haly centrálnej  ohybárne a z vonkajšieho prostredia   otváracími bránami  kovovej konštrukcie. Skladová  hala  pozostáva   z jednej lode. V čase obhliadky a v súčasnej dobe je  skladová hala  dlhodobo mimo prevádzky  so zanedbanou údržbou . Hala  je založená na železobetónových základových pätkách  s vodorovnou izoláciou proti vode. Rozvody ELI v budove  garáží  sú svetelné, v  čase obhliadky odpojené. Údržba ohodnocovaného objektu  je ku dňu obhliadky  zanedbaná.

Sklad  s.č.626  na p.č. 362/5:

Jedná sa o budovu   pôvodne slúžiacu pre účel  skladovania hutného materiálu. Podľa zistenia  pri obhliadke a  podľa predloženého potvrdenia  o veku jednotlivých budov   od spoločnosti. Hutné stavby  holding a.s.  Letná 45, Košice  bol sklad  daný  do užívania v roku 1978. Vstup do skladu  je  cez otváraciu  bránu  kovovej konštrukcie  s plechovou výplňou  z juhovýchodnej strany budovy. V čase obhliadky a v súčasnej dobe je budova  dlhodobo mimo prevádzky so zanedbanou údržbou.

Bufet s.č. 626 na p.č. 360/3:

Podľa zistenia  pri obhliadke a  podľa predloženého potvrdenia  o veku jednotlivých budov  od spoločnosti Hutné stavby  holding a.s. Letná 45, Košice bol sklad  daný  do užívania v roku  1963. V čase obhliadky a v súčasnej dobe je budova  dlhodobo mimo prevádzky so zanedbanou údržbou.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1