Detail nehnuteľnosti

Dražba areálu na výrobu plastových okien - Dunajská Streda-Mliečany - zľava 25%

  • Dunajská Streda-Mliečany 82, Dunajská Streda
ID: #6307
dražba 840 000 €
Dražba areálu na výrobu plastových okien - Dunajská Streda-Mliečany - zľava 25%

Popis nehnuteľnosti:


Pripravujeme 2. kolo dražby, zľava 25% z ceny stanovenej znalcom. Nová cena 840.000,- EUR.

Výrobná  hala  plastových  okien - súp.  číslo  82 na  parcele  č. 279 / 32 , k. ú.  Mliečany - administratívna  časť

    Predmetom  dražby  je  objekt , ktorý  je  v  LV  č. 3772 , k. ú.  Mliečany , zapísaný  ako  „Výrobná  hala  plastových  okien „  so  súp.  číslom  82  na  parcele  č. 279 / 32. Vek  „ Výrobnej  haly  plastových  okien „  je  15  rokov (kolaudácia 11/2008). Objekt  sa  skladá  z  administratívnej  dvojpodlažnej  časti  (murovaná  konštrukcia)  a  z halovej  časti  (oceľový  skelet). Obe  časti  sú  konštrukčne  nezávislé  a  majú  rôznu  životnosť. Výrobné  a  skladové  priestory  majú  nosnú  oceľovú  montovanú  konštrukciu, ktorá  je  z  vonkajšej  strany  opláštená  zateplenými  PUR  panelmi.

   Administratívna  časť  je  2–podlažná. Má  vyhotovené  betónové  základové  pásy, položenú  vodorovnú  hydroizoláciu. Podmurovka  je  betónová, omietnutá  Marmolitom. Obvodové  steny  sú  murované,  oba  stropy  sú  železobetónové, strecha  je  plochá, resp.  v miernom  spáde . Na  streche  je  bleskozvod. Klampiarske  konštrukcie  strechy  sú  z  pozinkovaného  plechu. Parapety  pod  oknami  sú  z  eloxovaného  hliníka. Fasádu  vytvárajú  sendvičové  fasádne  zateplené  PUR  panely, ktoré  majú povrchový  plášť  z  obojstranne  pozinkovaného  oceľového  plechu. Vnútorné  omietky  sú  vápenno – cementové, hladké, resp.  sadrové. V budove  sú  vyhotovené  zavesené  podhľady  THERMATEX. V administratívnej  časti  je  vnútorné  schodisko, ktoré  má  oceľovú  nosnú  konštrukciu. Dvere  sú  drevené, rámové, s výplňou, osadené  do  drevených  obložkových  zárubní. Okná  sú  plastové, opatrené  vnútornými  hliníkovými  žalúziami. Podlahy  kancelárií  tvoria  veľkoplošné  laminátové  plávajúce  parkety. V ostatných  priestoroch  budovy  je  položená  keramická  dlažba. Administratívna  budova  je  vykurovaná  ústredne, pomocou  plynového  turbokotla  PROTHERM, osadeného  na  poschodí. Vykurovacími  telesami  v administratívnej  budove  sú  oceľové  radiátory  Korado. Kotol  ÚK  má  aj  samostatný  zásobník  na  TÚV , zohrieva  teda  aj  vodu. V administratívnej  časti  je  vyhotovený  rozvod  studenej  a teplej  vody, kanalizácie  do  ČOV, plynu, elektriny / 230  V a 400  V /,  internetu, kamerového  systému, klimatizácie. V administratívnej  časti  sú  aj  soc.  zariadenia  pre  zamestnancov  a kuchynka  so  zabudovanými  spotrebičmi.

                      Administratívna  časť  je  2 – podlažná, bez  suterénu. Na  I. NP  sa  nachádza  zádverie, vstupná  hala  s recepciou, hala  s  oceľovým  schodiskom  vedúcim  na  poschodie, prechod  do  výrobnej  haly, vzorkovňa  výrobkov, soc.  zariadenia   pre  mužov  a ženy, krátka  chodba, serverovňa  a kuchynka  s malou  jedálňou. Na  II. NP  sa  nachádzajú  kancelárske  priestory, zasadačka, chodba, sklad, soc.  priestory, kotolňa  a schodisko  vedúce  na  prízemie. Celková podlahová plocha oboch podlaží je spolu 296,14 m2.

                          Budova /administratívna  časť/ je  vo  veľmi  dobrom  technickom  stave, pravidelne  udržiavaná. V čase  vyhotovenia znaleckého posudku  je  funkčná  a využíva  sa  na  svoj  pôvodný  účel, ako  administratívne  zázemie  pre  výrobu.

 

Výrobná  halová  časť

Halová  výrobná časť  je  navrhnutá  ako  jednoloďová  hala, konštrukčne  oddilatovaná  od  administratívnej  budovy. Priečny  profil  oceľovej  haly  pozostáva  zo  stĺpov  a  oceľových  priehradových  väzníkov  mierneho  sedlového  tvaru. Základové  pätky  pod  stĺpy  sú  z  monolitického  betónu  B  15. Medzi  základovými  pätkami  sú  vyhotovené  aj  bet.  základové  pásy. Bola  položená  vodorovná  hydroizolácia. Nosná  konštrukcia  je  oceľová, montovaná, skladá  sa  zo  stĺpov  a  z  oceľových  priehradových  väzníkov. Strop  nie  je  vyhotovený, strecha  je  mierna, sedlová, pokrytá  sendvičovými  zateplenými  PUR  panelmi  s  povrchovou  úpravou. Na  streche  je  bleskozvod. Klampiarske  konštrukcie  sú  z   pozinkovaného  plechu. Obvodový  plášť  je  takisto  tvorený  zo  sendvičových  zateplených  PUR  panelov s povrchovou  úpravou. Sendvičový panel  pozostáva z dvoch farebných, pozinkovaných, profilovaných oceľových plechov a  z  polyuretánovej (PUR)  náplne. Podlaha  je  liata, priemyselná  /drátkobetón/. Okná  na  hale  sú  plastové. V hale  je  vstavba  soc.  priestorov  a kuchynky  pre  zamestnancov. V predmetnej  vstavbe  sú  osadené  aj  interiérové  dvere – hladké, plné, osadené  do  drevených  obložkových  zárubní. V hlavnej  výrobnej  hale  sú  osadené  2   sekciové  zateplené  brány  na  el.  pohon. Takisto  v  prístavbe  (skladová  hala), ktorá  nie  je  zakreslená  na  KM, sú  osadené  2  el.  brány. Vo  výrobnej  a  skladovej  hale  nie  sú   schody, ani  výťah. Vykurovanie  haly  zabezpečujú  plynové  ohrievače  vzduchu  ROBUR  K45. Výrobná  hala  je  klimatizovaná. Je  v nej  vyhotovený  kompletný  rozvod  elektriny  /230  V a 400  V/ , plynu. Do  vstavby  vo  výrobnej  hale  je  dovedená  voda  a odpad. Vo  výrobnej  hale  ale  aj  v skladovacej  hale  je  vyhotovený  kamerový  systém.

                          Halová  výrobná  časť  sa  skladá  z 3  častí– z pôvodnej  výrobnej  halovej  časti  z roku  2008, zo  zadnej  prístavby  z  roku  2010 (tá  je  zakreslená  aj  na  KM)  a  z  bočnej  prístavby  skladovej  haly  z  roku  2012  (tá  nie  je  zakreslená  na  KM , ani  zapísaná  v LV). Celková podlahová plocha výrobno-skladovacia plocha je 2.268,15 m2.

                          Budova  /výrobná  halová  časť + skladová  časť/  je  v  dobrom  technickom  stave, pravidelne udržiavaná . Využíva  sa  ako  výrobná  hala  (sčasti  skladová  hala)  plastových  okien. V čase  vyhotovenia znaleckého posudku  bola  funkčná  a plne  využívaná  ku  svojmu  pôvodnému  účelu.

Pred budovou sa nachádza čistička odpadových vôd.

Vrátnica na parc. č. 279 / 25

                             Ide  o  vrátnicu  pri  vstupe  do  areálu, osadenú  v roku  2008. Vrátnica  je  z plastových  profilov, má  valbovú  strechu, pokrytú  bet.  škridlou  TERRAN, s klampiarskymi  konštrukciami  z pozinkovaného  plechu. Predpokladaná životnosť  vrátnice je 50 rokov.

Celková výmera areálu je 5.227 m2, jedná sa o ucelený areál. Zastavaných je 2.564,29 m2, zvyšok je spevnená plocha, časť zeleň pri administratívnej budove.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1