Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Raslavice, ul. Kláštorná

  • Kláštorná 88/36, Raslavice
ID: #5957

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Raslavice, ul. Kláštorná č. 88/36

Dátum konania dražby: dňa 21.03.2019
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 50 500 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 0285910242/0900 Var. symbol: 1122018

Termín prvej obhliadky: dňa 06.03.2019 o 08:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 18.03.2019 o 08:00 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 50 500 eur

Rodinný dom súpisné číslo 88 sa nachádza po pravej strane miestnej obecnej komunikácie - ulice Alejovej v smere do centra obce, resp. do okresného mesta Bardejov, v lokalite zastavanej IBV, v uličnej zástavbe radových rodinných domov. Jedná sa o samostatne stojací objekt. Prístup na oceňovanú nehnuteľnosť je z verejnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve Obce a je evidovaná ako cestná, miestna, účelová komunikácia. Stavebný objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie. Stavba spĺňa podmienky pre zatriedenie do kategórie rodinných domov. Podľa predloženého písomného potvrdenia Obce bola stavba domu postavená, ukončená a uvedená do užívania v roku 1968, pričom podľa odhadu znalca bola okolo r. 2011 zrealizovaná prístavba malej predsiene na úrovni 1.NP, čo podľa konštrukčného vyhotovenia, dispozičného riešenia a samotného opotrebovania stavby považujem za reálne. Dispozičné riešenie, stavebno-technické a konštrukčné riešenie, aktuálna vybavenosť predmetnej nehnuteľnosti neboli zistené, z dôvodu neumožnenia tvaromiestnej obhliadky zo strany vlastníka nehnuteľnosti, okrem nahliadnutia do dvornej časti zo strany od ulice. Vlastník nehnuteľnosti neumožnil znalcovi prístup do interiéru rodinného domu.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 51 500 €

Pozemky - orná pôda Dražba orná pôda 2240 m2/ BA - mč. RAČA/okr. Bratislava III/50% ZĽAVA Bratislava-Rača

  • 2240.00m2
dražba 55 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinný dom s pozemkom / Zlaté Klasy-Rastice Horná 285/7, Zlaté Klasy

  • 186.80m2
dražba 47 325 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - 2 rodinné domy s pozemkom / Smolinské/ZĽAVA 25% Smolinské 361, Smolinské

  • 315.06m2