Detail nehnuteľnosti

Dražba domu - Veľký Folkmar

  • Veľký Folkmar
ID: #5998

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Veľký Folkmar č. 59, okr. Gelnica

Dátum konania dražby: dňa 23.05.2019
Čas konania dražby: 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí

Najnižšie podanie: 65 200 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 62019

Termín prvej obhliadky: dňa 07.05.2019 o 10:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 21.05.2019 o 10:00 hod.

Jedná sa o samostatné stojací RD s. č. 59 na parcele č. 407/2 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Veľký Folkmar, kat. územie Veľký Folkmar, umiestnený pri miestnej komunikácií z jednostrannou zástavbou v okrajovej južnej časti obce v lokalite s bežným hlukom. Prístup k RD je z miestnej asfaltovej komunikácie cez premostenie potoka z monolitického železobetónu. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný s čiastočným obytným podkrovím a s čiastočným podpivničením pod časťou RD. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Gelnici dňa 10.9.1993. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI a zemný plyn. Kanalizácia do vlastnej žumpy a vodovod z vlastnej studne. Vstup na ohodnocovaný pozemok  nebol znalcovi umožnený. 

Základy RD sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo podzemného podlažia RD z tepelnoizolačného betónu, murivo nadzemného podlažia a podkrovia  murované z iných materiálov (pórobetón) hr.  30-40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.PP a 1.NP  železobetónový s rovným podhľadom, strop nad  podkrovím predpokladám drevený  trámový s rovným podhľadom. Strecha RD je sedlová  z drevených hranolov s krytinou AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody. Parapety pozinkované. Všetky výplne otvorov - okná plastové EURO s izolačným dvojsklom. 

 

  


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 65 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Komárno/ZĽAVA Ul. Víťazstva 2074/3, Komárno

  • 223.68m2
dražba 65 400 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Pastuchove Pastuchov 340, Pastuchov

  • 326.91m2
  • 5