Detail nehnuteľnosti

Dražba domu s bazénom - Točnica - 2. kolo

  • 145, Točnica
ID: #5994

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Točnica 145, okr. Lučenec

Dátum konania dražby: dňa 27.08.2019
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Salónik 107

Najnižšie podanie: 78 750 eur
Dražobná zábezpeka: 10 000 eur

Číslo účtu: 9326568/5200 Var. symbol: 1212018

Termín prvej obhliadky: dňa 08.08.2019 o 11:30 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 22.08.2019 o 11:30 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 105 000 eur

Rodinný dom s garážou s. č. 145 je situovaný na parc. č. 405/3 ako samostatne stojaci dom v okrajovej časti obce Točnica. Jedná sa o jednopodlažný dom s jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru "L" so sedlovou strešnou konštrukciou. Dispozícia: I. n.p. - obývacia izba, chodba, garáž, kotolňa, kúpeľňa, wc, izba, chodba, kuchyňa, terasa.

Základy sú betónové, objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Deliace konštrukcie sú sadrokartónové. Vodorovné nosné konštrukcie drevené trámové. Strecha, krovy väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy lepenkové, lepenkový šindel. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky, kontaktný zatepľovací systém. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné). Dvere sú plastové plné alebo zasklené. Okná plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie kovové. Podlahy - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo nerezové alebo plastové. Kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní – umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou, záchod - splachovací bez umývadla. Vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál.

Vykurovanie ústredné teplovodné. Zdroj vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie je plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická, bleskozvod. Elektrický rozvádzač s automatickým istením. Konštrukcie naviac - fotovoltaické články.

Terasa na pozemku parc. č. 405/4. Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. Garáže. Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň.Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 79 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Rimavská Sobota - 1. kolo Bottova 812/7, Rimavská Sobota

  • 152.00m2
  • 3