Detail nehnuteľnosti

Dražba pozemkov na výstavbu o výmere 1119 m2 - Mlynčeky, okr. Kežmarok

  • Mlynčeky
ID: #5951

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Mlynčeky, okr. Kežmarok

Dátum konania dražby: dňa 14.03.2019
Čas konania dražby: 09:00 hod.
Miesto konania dražby: Hotel Sobota, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad-Spišská Sobota - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 24 900 eur
Dražobná zábezpeka: 3 000 eur

Číslo účtu: Var. symbol: 1012018

Termín prvej obhliadky: dňa 22.02.2019 o 09:00 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 12.03.2019 o 09:00 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 33 200 eur

Obec Mlynčeky sa nachádza 5km severne od okresného mesta Kežmarok a  8km východne od Tatranskej Lomnice. Obec má cca 670 obyvateľov. vybavenie obce zodpovedá jej veľkosti. V obci je autobusová doprava. Nová lokalita výstavby IBV má atraktívnu polohu s výhľadom na Vysoké tatry. 

Predmetná nehnuteľnosť pozemky registra "E" p.č.  3537/5 a 3537/105 sa nachádza v zastavanom území obce Mlynčeky. Jedná sa o novú štvrť rodinných domov na východnom okraji obce. Pozemky o výmere 1119 m2 sú vedené ako trvale trávne porasty. Pozemky sú určené na výstavbu rodinných domov. Podľa územného plánu obce je v tejto lokalite plánovaná výstavba cca 60 rodinných domov.  V bezprostrednom okolí sú v súčasnosti ďalšie voľné pozemky,  rozostavané rodinné domy, niekoľko domov je už aj obývaných. Na západnej strane cca 150m sú objekty poľnohospodárského družstva. Pozemky sú mierne svahovité so sklonom na juh. V mieste bude možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Prístup na pzemky zo štátnej cesty je cez parc. č. 3538/1 vo vlastníctve obce Mlynčeky, na ktorej je plánovaná prístupová komunikácia so všetkými inžinierskými sieťami - voda, kanalizácia, plyn, elektrina.

 

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 27 525 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom v obci Lok / ZĽAVA 25% Nová 132/25, Lok

  • 120.62m2
dražba 20 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa 216, Hniezdne

  • 154.00m2
  • 3
dražba 20 475 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom / Krnča/25 % ZĽAVA Sovietskej armády 55/55, Krnča

  • 73.24m2
  • 1
dražba 20 400 €

Byty - 2 izbový byt Dražba 2 izbového bytu - Fiľakovo, ul. Mládežnícka Mládežnícka 772/2, Fiľakovo

  • 62.00m2
  • 2
dražba 27 000 €

Pozemky - záhrada Dražba - pozemok v Čereňanoch (okr. PD) Domovina, Čereňany

  • 1466.00m2