Detail nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu / Kremnica

  • Jurka Langsfelda 701/19, Kremnica
ID: #5783

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Kremnica, ul. Jurka Langsfelda 701/19

Dátum konania dražby: dňa 18.04.2018
Čas konania dražby: 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 24 300 eur
Dražobná zábezpeka: 5 000 eur

Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 1222017

Termín prvej obhliadky: dňa 29.03.2018 o 13:45 hod.
Termín druhej obhliadky: dňa 10.04.2018 o 13:45 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 32 400 eur

Rodinný dom súp. č. 701

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 701  spĺňa podmienky § 43 b,  Zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon), kde rodinný dom je obytný dom v ktorom najmenej polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, je určený predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie a má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 701  na parcele C KN č. 175 je situovaný ako samostatne stojaci rodinný dom v okrajovej časti obce Kremnica na ul. Jurka Langsfelda 19, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný dom postavený v roku 1890 ako remeselnícky dom.

Na dom bolo vydané stavebné povolenie č. 2001/23100 dňa 31.12.2001 podľa ktorého sa mala zhotoviť celková rekonštrukcia interiéru aj exteriéru domu vrátane zhotovenia podkrovného podlažia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Bohumír Krátky, Záhradná 14, Žiar nad Hronom. Z plánovaných prác podľa projektovej dokumentácie boli zhotovené len odvodnenie objektu, zvislá hydroilácia základov, búracie práce interiéru, zhotovenie podkladných betónov, čiastočné ležaté rozvody kanalizácie, tieto práce boli zrealizované v roku 2002 až 2005. Ostatné práce na dome neboli zhotovené, nebolo zhotovené ani podkrovné podlažie. Všetky ostatné konštrukcie ostali pôvodné.

Navrhnuté dispozičné riešenie podľa projektovej dokumentácie:

Dispozícia I. n.p.: hala, 3 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s wc, kotolňa, komora a schodisko

Podkrovné podlažie: nie je zhotovené

Technické riešenie:

- Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité rámové (von a dnu otvárané)

- Podlahy  - cementový poter

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie-ležaté rozvody

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:

Podobné nehnuteľnosti


dražba 21 525 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu / Vranov nad Topľou, časť Čemerné Vranov nad Topľou

  • 102.00m2
  • 3
dražba 20 800 €

Byty - 3 izbový byt ZĽAVA 50 % /Dražba 3 - izbového bytu/Komárno/ ZĽAVA 50 % Rákocziho 229, Komárno

  • 60.38m2
dražba 27 900 €
dražba 23 925 €
dražba 26 800 €
dražba 25 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Dlhá Ves, okr. Rožňava Dlhá Ves

  • 312.00m2
  • 7