Realizácia obchodného prípadu v praxi, predaj, kúpa, prenájom nehnuteľností


V praxi môžu nastať rôzne situácie pri riešení konkrétnych prípadov, napríklad v závislosti od druhu nehnuteľnosti alebo spôsobov financovania. V zásade však zostáva štandardný postup nezmenený s menšími výnimkami (napríklad pri prenájme, kedy sa nezabezpečuje podanie na katastri nehnuteľností).

V prípade seriózneho a vážneho záujmu o predaj, kúpu, prenájom nehnuteľnosti sa uskutočnia nasledovné kroky:

  • rokovanie s klientom o zmluvných a časových podmienkach
  • dojednanie spôsobu financovania obchodného prípadu
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
  • zloženie zálohy
  • zabezpečenie podania návrhu na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
  • odovzdanie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu

Kataster nehnuteľností


Do katastra sa zapisujú rôzne údaje o právach k nehnuteľnostiam (najmä o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, predkupnom práve, atď.). V zmysle zákona existujú tri druhy zápisov do katastra:

Vklad

Správny poplatok v hodnote 66 €, 30 dňová lehota na zápis odo dňa doručenia návrhu na kataster, resp. v prípade urýchleného konania je poplatok 265,50 € a 15 dňová lehota odo dňa doručenia návrhu na kataster.

Záznam

60 dňová lehota na zápis, pričom táto forma má len evidenčný charakter a nie je spoplatnená.

Poznámka

Len informatívny charakter.