Kontakt - DUPOS dražobná, spol. s r.o.

DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10370/T

IČO: 36 267 848


  • Callcentrum pre mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • +421 33 32 11 920
Vedenie
Manažeri dražieb
  • Mgr. Miloš Brezina
  • manažér dražieb pre BA, TT, NR, TN, ZA
  • milosbrezina@dupos.sk
  • +421 33 55 32 722, +421 911 620 317
  • JUDr. Stanislav Hric
  • manažér dražieb pre BB, ZA, KE, PO
  • stanislavhric@dupos.sk
  • +421 33 55 32 722, +421 911 876 895
Správcovia dražieb
Asistentka
1