Kontakt - DUPOS dražobná, spol. s r.o.


DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10370/T

IČO: 36 267 848

Info linka ohľadom dražieb: +421 33 55 32 722

  • JUDr. Stanislav Hric
  • manažér dražieb pre BB, PO, KE
  • stanislavhric@dupos.sk
  • +421 33 55 32 722, +421 911 876 895