Kontakt - DUPOS INVEST, a.s.


DUPOS INVEST, a.s.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10370/T

IČO: 36 267 848

1