Profil DUPOS INVEST, a.s.


DUPOS INVEST, a.s. bola založená v roku 2005 ako súkromná akciová spoločnosť. Hlavným predmetom činnosti je prenájom nehnuteľností pozostávajúcich prevažne z nebytových priestorov.

V nadväznosti na získanie nehnuteľností navrhujeme ich optimálne využitie a v prípade potreby riadime výkon ich rekonštrukcií, ktoré realizujeme dodávateľským spôsobom. V roku 2006 sa spoločnosť prostredníctvom jednej z dcérskych spoločností podieľala na úvodných fázach prípravy developerského projektu výstavby bytového domu Cassalle v Trnave. V priebehu rokov 2006 a 2007 spoločnosť vykonávala činnosti súvisiace so správou prenajímaných budov. Neskôr bola táto činnosť prenesená na spoločnosť DUPOS servisná. V rámci vlastníctva obchodných podielov sa zameriavame na spoločnosti pôsobiace v širokom spektre súčasného realitného trhu. Náš záujem, možnosti a schopnosti však nie sú obmedzené iba touto oblasťou a radi sa budeme podieľať i na zámeroch uskutočňovaných v iných trhových odvetviach.