Bytová výstavba na Slovensku v prvom polroku 2017

  • 1506031200
  • Realitne správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) zverejnil na začiatku septembra 2017 štatistiky výstavby bytov na Slovensku za prvý polrok 2017. Priniesli niekoľko pozitív. Ku koncu mesiaca jún bolo rozostavaných 74 188 bytov, čo je oproti roku 2016, kedy ich v rovnakom období bolo 68 895, nárast o 7,7 %. Významný vplyv mala predovšetkým výstavba rodinných domov, v ktorých počet bytov dosiahol hodnotu 44 708 rozostavaných bytov, čo predstavuje viac ako 50 % všetkých bytov. Taktiež došlo k značnému nárastu v počte dokončených bytov. Od januára do júna 2017 bolo na Slovensku dokončených 7 102 bytov (6 969 v súkromnom sektore, 133 vo verejnom). V medziročnom porovnaní vzrástol počet dokončených bytov až o 13,5 %, pričom sa očakávajú podobne dobré výsledky aj v ďalšom polroku. Najviac dokončených bytov v druhom štvrťroku bolo v Bratislavskom (27,7 %) a Trnavskom kraji (17,6 %). Naopak, najmenej, ich bolo v Banskobystrickom kraji, iba 4,1 %. Najväčší medziročný nárast dokončených bytov dosiahol Žilinský kraj (o 9,6 %), nasledovaný Trnavským (o 8,2 %) a Bratislavským krajom (o 5,7 %). Menej potešujúce sú údaje o počte začatých bytov, ktorých výstavba sa rozbehla v prvom polroku 2017. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2016,  došlo k miernemu poklesu o 0,4 %, kedy sa za prvé dva štvťroky 2017 začalo stavať 9 300 bytov. Ak ďalej uvádza ŠÚ SR, došlo aj k úbytku bytov (413 v druhom štvrťroku 2017), pričom najviac z nich bolo asanovaných - 390.

 

Zdroj: www.topreality.sk, www.statistics.sk


1