Chráňte svoju nehnuteľnosť vhodným poistením

  • 1538690400
  • Realitne správy

Zaobstaranie vlastného bývania nie je lacnou záležitosťou. Mnohým trvá roky, kým sa k nemu dopracujú. Preto je pre nich samozrejmosťou chrániť svoj dom alebo byt pred poškodením či krádežou použitím rôznych ochranných a bezpečnostných zariadení. Vždy sa však môže stať nejaká nečakaná udalosť, ktorá môže nakoniec zamávať rodinným rozpočtom. Pre taký prípad je dobré myslieť aj na poistenie svojej nehnuteľnosti. V posledných rokoch veľké škody spôsobujú najmä výkyvy počasia. Povodne, záplavy či víchrice sa objavujú čoraz častejšie. Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti (spotrebiče, nábytok) môžu pomôcť finančne zvládnuť odstraňovanie vzniknutých škôd po živloch. Pred kúpou domu alebo bytu je však dobré, keď si záujemca dopredu zistí, či kupovaná nehnuteľnosť nie je v záplavovom území, lebo poisťovňa môže odmietnuť poistiť nehnuteľnosť proti povodniam. K uvedeným poisteniam si môže dohodnúť aj pripoistenie nákladov na odstránenie škôd (napr. čerpanie vody z pivnice). Rovnako sa poistením dá chrániť aj rozostavaný dom proti poškodeniu prírodnými živlami, či proti krádeži stavebného materiálu a stavebnej techniky alebo príslušenstva stavby. Z poistenia stavby možno, po splnení podmienok poisťovne, jednoducho prejsť na poistenie domu a domácnosti. Pri výstavbe bytov je to trochu iné. Za ich ochranu zodpovedá developer až do odovzdania bytu po skolaudovaní celej stavby, preto stačí poistenie riešiť až od jeho prevzatia. Ak je však byt vo výstavbe založený ako ručenie pri hypotéke, budete musieť vybaviť aj jeho poistenie. Ako radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, je dobré každú zmluvu na majetok aspoň raz za dva-tri roky skontrolovať. Poistné podmienky sa za ten čas mohli zlepšiť, a za rovnakú cenu môžete získať lepšiu ochranu. Prípadne môžete skúsiť osloviť viacero poisťovní a vybrať si jednotlivých ponúk tú najvýhodnejšiu pre vás.

 

 

Zdroj: www.byvanie.pravda.sk                                                                                   Foto: www.pixabay.com


1