Eco-friendly kancelárie

  • 1559253600
  • Realitne správy

Ochrana životného prostredia je celosvetovou výzvou. Myslieť ekologicky a správať sa šetrne a ohľaduplne k prírode a okoliu už nie je prioritou iba malej hŕbky nadšencov. Z módneho trendu sa stala nevyhnutnosť. Šetrenie energiami či recyklácia sú už zväčša prirodzenou súčasťou domácností. Pomaly sa však stávajú súčasťou firemných štandardov pracovných prevádzok či administratívnych kancelárií. Základom eco-friendly kancelárie,  by malo byť jej umiestnenie v budovách s BREEAM alebo LEED certifikáciou, avšak na Slovensku ich veľa nenájdeme. Eco-friendly kanceláriou sa však možno stať aj inak. Malými a finančne menej náročnými krokmi môže každá firma znížiť dopady na životné prostredie. Dôležité je vniesť ekologické myslenie do firemnej kultúry a vytvoriť zamestnancom podmienky na praktickú realizáciu, ktorá môže mať veľa podôb. Najjednoduchším krokom je umožniť triedenie odpadov vo firme. Recykláciu možno podporiť aj nákupom recyklovaných materiálov, napr. papiera či tonerov či odpredajom starších zariadení alebo ich darovaním charite. Ekologické tlačenie dokumentov môže znížiť počty spotrebovaného papiera aj toneru. Zriadením malej kuchynky, kde si môžu zamestnanci uvariť kávu alebo zohriať obed, možno znížiť počty vyhodených plastov a polystyrénových obalov. Zbytky jedla možno dať do interiérových kompostérov. Ochrániť prírodu možno aj používaním ekologických čistiacich prostriedkov, šetrením vody a energií. Úsporu energií dosiahneme správnym nastavením teploty v kanceláriách, rozumným používaním klimatizácie, využívaním slnečného žiarenia k osvetleniu miestnosti alebo výmenou starého osvetlenia za LED žiarovky. Súčasťou eco-friendly kancelárie by malo byť zariadenie z prírodných materiálov či živé rastliny. Eco-friendly prístup firiem nielen pomáha zlepšovať životné prostredie, ale môže im priniesť aj iné plusy, či už v podobe zníženia finančných nákladov alebo výhodám u zákazníkov oproti konkurencii.

 

Foto: www.pixabay.com


1