Inteligentné mestá na Slovensku aj s podporou štátu

  • 1504821600
  • Realitne správy

Témou budovania inteligentných miest tzv. smart cities sa Európska únia zaoberá už od roku 2011. Smart cities ponúkajú svojim obyvateľom efektívne riešenia problémov, ktorými skvalitňujú ich život. Spájajú v sebe inovatívne využitie informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií a čisté životné prostredie. Inteligentným mestom možno označiť aj to, ktoré využíva tzv. smart governance čiže inteligentnú správu vecí verejných. Jej znakom sú transparentnosť, kvalitné verejné a sociálne služby, vypracovaná dlhodobá stratégia rozvoja mesta a podieľanie sa obyvateľov mesta na rozhodovaní. Smart cities sú podľa Európskej únie kľúčovými prvkami pre jej budúcnosť, preto ich rozvoj podporuje aj poskytovaním finančných prostriedkov. Ako uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič, mestá sa musia, okrem bežných eurofondov “naučiť využívať aj finančné nástroje a PPP platformy”, napr. z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Aj Slovenská republika začala podnikať kroky pre podporu rozvoja inteligentých miest. Zo štátneho rozpočtu bude vyčlenených 1 milión eur na dotovanie jednotlivých projektov. Sú určené mestám, malým a stredným podnikom vo všetkých regiónoch Slovenska na ich rozvoj. Jednotlivé projekty budú spolufinancované z vlastných zdrojov firiem či zahraničných súkromných zdrojov, predovšetkým z krajín Severnej Ameriky, ktoré zároveň umožnia našim zástupcom navštíviť ich technologické centrá, zúčastniť sa študijných pobytov či prepožičať know-how. Podrobnejšie informácie o realizácii projektu rozvoja smart cities vláda prinesie v priebehu septembra 2017.

Zdroje: www.topreality.sk, www.euractiv.sk, www.pravda.sk


1