Lehota platnosti overenia vodomerov sa zjednotí

  • 1561672800
  • Realitne správy

Vlastníci bytov sa určite potešia zmene, ktorú od 1. augusta 2019 prináša nová vyhláška č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole. Doteraz mali, v zmysle platnej legislatívy, povinnosť umožniť výmenu vodomerov každé 2 až 4 roky v závislosti od typu vodomeru, s čím boli mnohí nespokojní. Správcovia bytových domov prostredníctvom Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ďalej len „ZBHS“) žiadali o zmenu pravidiel, ktorú sa im aj podarilo presadiť. Po novom bude platiť pre bytové vodomery na teplú a studenú vodu namontované po 1. auguste 2019 rovnaká 5-ročná lehota platnosti overenia. U meradiel namontovaných skôr si budú musieť majitelia ešte nejaký čas počkať až do najbližšej výmeny vodomerov. Keďže hodnoty namerané vodomermi slúžia na vyúčtovanie spotreby teplej a studenej vody obyvateľov, musia spĺňať aj podmienky stanovené zákonom. Z tohto dôvodu, podľa ZBHS, je nevyhnutné, aby bola ich funkčnosť a správnosť merania pravidelne kontrolovaná.

 

Zdroje: www.zbhs.sk, www.topreality.sk                          Foto: www.pixabay.com


1