Mestá v novom roku zvýšili poplatky za nehnuteľnosti

  • 1578610800
  • Realitne správy

Vláda schválila v roku 2019 viacero zákonov či zmien v už platnej legislatíve, ktoré mali negatívny dopad na rozpočty miest a obcí. Zmena požiadaviek na bezpečnosť detských ihrísk, zodpovednosť za údržbu chodníkov v zime, novelizácia zákona o odpadoch, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie daňového bonusu na dieťa a niekoľko ďalších spolu s dlhodobo nedostatočnými príjmami od štátu prinútila jednotlivé mestá a obce prehodnotiť výšku vyberaných poplatkov. Mnohé od januára 2020 pristúpili k ich zvýšeniu. Ide najmä o daň z nehnuteľností,  poplatok za odpad alebo zavedenie poplatku za rozvoj. Daň z nehnuteľností zvyšovali, okrem iných, aj všetky krajské mestá. Najviac si majitelia bytov a rodinných domov priplatia v Trnave, kde je cena 1 € za m2. Sadzby sa tu tiež zvýšili aj pre podnikateľské budovy, nebytové priestory či stavebné pozemky. Najmenej stúpla daň v Prešove, cca o 25 %. Bratislava schválila výber daní podľa 4 pásiem A až D, pričom sadzby daní sú v jednotlivých pásmach rozdielne, najviac zaplatia majitelia nehnuteľností v pásme D. Niektoré mestá a obce zaviedli v tomto roku aj nový poplatok za rozvoj. Sadzby sa môžu pohybovať vo výške 3 až 35 € za m2. Zisky z neho majú slúžiť na výstavbu verejne využívaných budov či kúpu pozemkov pod nimi, napr. škôl, zdravotníckych stredísk, sociálnych bytov, športovísk, ciest, parkov či kultúrnych zariadení. Mestá či obce stanovili pri jeho vyberaní rôzne podmienky, ktoré zohľadňujú najmä ich plány rozvoja. Napríklad v Košiciach najviac zaplatia developeri pri výstavbe obytných či komerčných budov – 35 € za m2. V Galante sa rozhodli podporiť stavby na bývanie, pri ktorých je sadzba poplatku nulová, podobný trend badať aj v iných mestách v rámci Trnavského kraja, kde sú poplatky pri týchto stavbách nižšie. Naopak Dunajská Streda sa rozhodla podporiť skôr podnikateľské snahy, ktoré okrem iného, prinášajú aj nové pracovné miesta. Pri stavbách na bývanie preto stanovili poplatok za m2 vo výške 30 € a pri ostatných 10 €. Ako uviedol primátor Zoltán Hájos, Dunajská Streda nechce byť veľkomestom ale chce „zostať malým, rozrastajúcim sa mestom so zachovaním svojej identity.“ Mestské a obecné zastupiteľstvá rozhodnú o konečnom využití vybraných finančných prostriedkov. Isté však je, že občania budú musieť načrieť hlbšie do svojich peňaženiek.

 

Zdroje: www.nehnuteľnosti.sk, www.topreality.sk, www.mytranava.sme.sk, www.reality.sk

Foto: www.pixabay.com


1