Mladomanželské pôžičky znovu k dispozícii

  • 1562882400
  • Realitne správy

 

Pôžičky pre mladomanželov na financovanie bývania sú tu znovu. Od 1. júla tohto roku majú možnosť mladomanželské páry získať od štátu úver na bývanie pri splnení stanovených podmienok. Mali by sa však poponáhľať, keďže Štátny fond rozvoja bývania má na tento účel vyčlenený limitovaný balík peňazí. Úver automaticky nezískajú všetci žiadatelia. Jeho získanie je obmedzené vekovou hranicou, mesačným príjmom, či ďalšími podmienkami. Obaja mladomanželia musia mať vek do 35 rokov v deň podania žiadosti, ich celkový čistý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť väčší ako 4-násobok životného minima. Stanovené sú aj limity na minimálny mesačný čistý príjem domácnosti. Výška pôžičky bude tiež závislá od toho, na čo bude určená. Pri novostavbách je možné získať maximálne 70 000 €, pri kúpe staršej nehnuteľnosti 50 000 € a na stavebné úpravy staršej nehnuteľnosti môžu mladomanželia dostať sumu 30 000 €. Obmedzenia sa dotýkajú aj rozlohy. Podlahová plocha bytu aj s príslušenstvom, balkónmi či terasami nesmie presiahnuť 80 m2. Pri rodinnom dome nesmie byť väčšia ako 120 m2, pričom viac ako polovica podlahovej plochy musí byť určená na bývanie. Nezapočítavajú sa sem balkóny, lodžie či terasy alebo garáž do 25 m2. Štátna podpora sa poskytuje najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny nehnuteľnosti, pričom je touto nehnuteľnosťou aj zabezpečený. Úvery sa poskytujú max. na 15 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % alebo na 20 rokov pri 2 %. Mladomanželia môžu získať aj úľavy pri poskytnutí úveru a to pri narodení dieťaťa 2000 €. V tomto roku si môžu mladomanželia podať žiadosť od 1. júla do 31. októbra, v ďalších rokoch už od apríla. Podrobné podmienky sú uverejnené na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja a bývania.

 

Zdroje: www.sfrb.sk, www.topreality.sk                                                                      Foto: www.pixabay.com


1