Mobilné domy

  • 1555624800
  • Realitne správy

V zahraničí sa mobilné domy používajú už desiatky rokov, kde sú pomerne obľúbené. Nemôžeme ich zaradiť medzi karavany, ale nepatria ani medzi tradičné domy. Sú niečo medzi tým. Podľa jednotlivých výrobcov a predajcov mobilných domov na Slovensku ich môžeme chápať ako obytné vozidlá, ktoré však nie sú určené do cestnej premávky. Nie sú pevne spojené so zemou, preto ak majiteľ chce, môže si ten svoj premiestniť. V porovnaní s karavanmi sú oveľa väčšie a možno ich využiť aj na celoročné bývanie. Výroba mobilných príbytkov sa líši v závislosti od výrobcov, ktorých je už aj na Slovensku niekoľko, a od požiadaviek zákazníkov. Od nich tiež závisí aj obstarávacia cena. Mobilný dom možno zaobstarať v sume cca od 14 tisíc eur vyššie. Prevádzkové náklady sú pri rekreačnom využívaní nízke, pri celoročnom, podľa odhadu výrobcov, sa môžu pohybovať na úrovni približne 50 eur za mesiac. Životnosť takéhoto obydlia môže byť 50 rokov a viac, podľa toho, ako sa majitelia o mobilný dom starajú, od použitých materiálov či zateplenia. Okrem bývania môžu byť využité aj ako kancelária či predajňa. Pred kúpou mobilného domu, je potrebné myslieť aj na platnú legislatívu a splnenie podmienok pre jeho umiestnenie. Mobilný dom je všeobecne považovaný za obytné vozidlo, ktoré nepotrebuje EČV a ani stavebné povolenie. Avšak je možné umiestniť ho len na pozemok, ktorý je v súlade s územným rozhodnutím na to určený, a za podmienok z územného rozhodnutia vyplývajúcich. Pri napojení do sietí sa však postupuje už podľa stavebného zákona, teda je potrebné ohlásenie drobnej stavby (prípojky do sietí), prípadne aj stavebné povolenie, najmä pri žiadostiach o trvalý pobyt.

 

Zdroj: www.byvanie.pravda.sk, www.flexidom.eu                                              Foto: www.pixabay.com


1