Plánované sprísnenie podmienok pre hypotéky

  • 1521759600
  • Realitne správy

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) avizovala prijatie nových, prísnejších opatrení pre žiadateľov o úvery. Dôvodom je veľká zadlženosť slovenských domácností k pomere HDP, ktorá rastie extrémne rýchlo a dosiahla najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy. Uvedené zmeny sa dotknú tak spotrebných úverov, ako aj úverov na bývanie. Opatrení je niekoľko, zatiaľ sú v štádiu prípravy. V praxi to znamená, že na rovnakú hypotéku bude potrebovať žiadateľ vyšší príjem. Už od marca 2017 museli žiadatelia o hypotekárny úver preukázať minimálne 5 % voľných finančných prostriedkov, po odrátaní všetkých splátok a nákladov. Od januára 2018 bola hranica stanovená na 15 % a od júla to má byť až 20 % príjmu zníženého o životné minimum. Ďalším z prostriedkov na zníženie zadlženosti bude aj vyšší úrok. Pri splácaní pôžičky dlhšie ako 8 rokov sa uvažuje s navýšením o 2 %, max. do výšky 6 %.  Nemenej dôležitú úlohu zohrá aj ukazovateľ Loan to Value (tiež označovaný ako „LTV“), ktorý vyjadruje koľko percent úveru v porovnaní s cenou nehnuteľnosti banka poskytuje. Podľa odporúčaní NBS úvery s LTV  90 – 100 % poskytnú len max. 10 % žiadateľov. Žiadateľ pri takto nastavených podmienkach nemusí hypotéku dostať, prípadne získa menší obnos finančných prostriedkov, ako požadoval.

 

Zdroje: www.topreality.sk, www.finance.sk    Foto: www.pixabay.com


1