Plánované zmeny v stavebnom sporení

  • 1516921200
  • Realitne správy

Ministerstvo financií SR predložilo na  medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o stavebnom sporení, ktorá ma priniesť značné zmeny pre sporiteľov. Hlavným cieľom novely je zefektívniť vyplácanie štátnej prémie, čím si štátny rozpočet v roku 2020 môže prilepšiť až o 7,8 mil. €. Jednotlivé stavebné sporiteľne sa zatiaľ k návrhu nevyjadrili a v súčasnosti ho analyzujú. Hlavné zmeny sa dotýkajú niekoľkých obmedzení: nárok na štátnu prémiu budú mať len dospelí, t. j. osoby staršie ako 18 rokov, pričom ich mesačný príjem nesmie byť väčší ako 1,3-násobok priemernej mzdy. Ako odôvodňuje rezort financií, je to najmä preto, že v praxi „dochádza k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami.“ Ďalšou úpravou je zrušenie tzv. „priateľských sporiteľov“, od ktorých sa nevyžadovali výdavkové doklady. Novela znovu zavedie dokladovanie využitia poskytnutých finančných príspevkov iba na stavebné účely. Nárok na štátnu prémiu by po novom mali stratiť aj fyzické osoby, ktoré čerpajú a splácajú medziúver. Výška poskytnutej štátnej prémie v roku, ktorom bola zmluva uzavretá, by mala byť limitovaná alikvotne počtu mesiacov, počas ktorých bola zmluva platná. Znamená to, že sporiteľ nebude mať nárok na celú štátnu prémiu, ale len časť prislúchajúcu počtu mesiacov, kedy mal zmluvu uzavretú. Novelou chce štát tiež regulovať výšku štátnej prémie. Nemala by sa vypočítavať zo súčasného platného vzorca, ale po novom by sa mala stanovovať zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Ak budú uvedené zmeny schválené, účinné by mali byť od januára 2019.

 

Zdroje: www.reality.sk, www.topreality.sk, www.byvanie.pravda.sk


1