Pokles celkového stavu úverov na bývanie

  • 1537480800
  • Realitne správy

      Z netrpezlivo očakávanej správy Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) o stave úverov na bývanie za mesiac júl 2018 vyplynulo, že došlo po prvý raz za ostatných 18 mesiacov k poklesu celkového stavu úverov na bývanie v medzimesačnom porovnaní. Túto skutočnosť pravdepodobne ovplyvnili zmeny v poskytovaní úverov, ktoré začali platiť od júla tohto roku. V porovnaní s minulým rokom však mali úvery stále rastúcu hodnotu, najmä v úveroch poskytovaných stavebnými sporiteľňami. Tie si rastúci trend zachovali aj v medzimesačnom porovnaní, pričom najväčší podiel na úveroch stavebného sporenia mala za júl 2018 Prvá stavebná sporiteľňa, až 82,94 %. Podľa údajov NBS najviac úverov na bývanie medzi bankami poskytla Slovenská sporiteľňa - 27,85 %. Uvedená hodnota je najvyššia nielen v porovnaní údajov za Slovenskú sporiteľnu, ale aj v medziročnom porovnaní podielov jednotlivých bánk.

     Analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík po zverejnení správy NBS skonštatoval, že na základe výsledkov za jeden mesiac je predčasné hovoriť o trende.  Potvrdili sa predpoklady, že najmä očakávané zmeny v oblasti úverov boli akcelerátorom rastu zadlženosti a nepriamo ovplyvnili aj ceny nehnuteľností v ostatnom období.  Dá sa však očakávať, že uvedené opatrenia budú mať v nasledujúcom období vplyv na ich pokles. Ďalšie mesiace ukážu, akým smerom sa bude úverový trh uberať, či júlový pokles nebol len krátkodobý alebo bude predstavovať nový trend.

 

Zdroje: www.novostavby.sk, www.nbs.sk                                                                Foto: www.pixabay.com


1