Úpravy v byte. Treba ich ohlásiť alebo nie?

  • 1571349600
  • Realitne správy

Ak chcú majitelia bytov robiť nejaké zmeny, často stoja pred otázkou či ich treba ohlásiť alebo nie, alebo či dokonca nie je potrebné stavebné povolenie. Ak ide o drobné úpravy, ktoré môžeme klasifikovať ako bežné udržiavacie práce, nie je potrebné ich ohlasovať. Týka sa to výmeny zariadení, vane, kuchynskej linky či vstavaných skríň. Ohlasovacia povinnosť sa nevyžaduje ani pri maliarskych či natieračských prácach. Pri iných úpravách to však môže byť už zložitejšie. Pri výmene okien sa nevyžaduje ani ohlasovacia povinnosť ani stavebné povolenie, iba pokiaľ sa nemení ich rozmer či rozloženie. Ak dochádza výmenou okien k výraznejším úpravám, ktoré majú vplyv aj na vzhľad budovy, stavebné povolenie je už potrebné. Obdobne to platí aj pre rekonštrukciu jadra s kúpeľňou a toaletou. Ak zostáva usporiadanie rovnaké, nie je potrebné rekonštrukciu ohlásiť, pokiaľ však dochádza k dispozičným zmenám treba ich na stavebnom úrade nahlásiť a zrejme bude nevyhnuté aj vyjadrenie od statika. Ohlasovacej povinnosti nepodlieha ani výmena elektrických rozvodov, avšak bude sa k nej musieť vyjadriť odborník, ktorý vykoná skúšku a vydá revíznu správu. Montáž klimatizačnej jednotky sa môže stať v bytovom dome jablkom sváru. Keď je umiestnená na balkóne vlastníka bytu, nie je potrebné nič riešiť, avšak ak by ste ju chceli dať na vonkajšiu fasádu budovy, musí s tým súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov, čo môže byť niekedy problém. Minimálne ohlásenie stavebnému úradu si vyžaduje aj zasklievanie balkóna či lodžie alebo zväčšovanie otvoru dverí. Pri takýchto úpravách úrad posúdi, či je ohlásenie postačujúce alebo sa bude vyžadovať aj stavebné povolenie. Ohlásenie drobných stavieb sa vykonáva prostredníctvom formulárov príslušnému stavebného úradu. Ten by mal na základe predložených dokladov vyjadriť svoje stanovisko štandardne v lehote 30 dní.

 

 

Zdroj: www.nehnutelnosti.sk                                                          Foto: www.pixabay.com


1