Priemerné ceny bývania v roku 2017

  • 1518130800
  • Realitne správy

Priemerná cena bývania na Slovensku vo 4. kvartáli 2017 dosahovala hodnotu 1360 € za meter štvorcový. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa znížila o 18 €/m2, čo predstavuje pokles o 1,3 %, v medziročnom porovnaní je to však nárast o 4,3 %. Podľa analytikov Menového úseku Národnej banky Slovenska jej zníženie ovplyvnil predovšetkým ďalší pokles priemernej ceny intenzívnejšie ponúkaných rodinných domov. Naopak, ceny bytov v poslednom štvrťroku mierne rástli takmer vo všetkých skupinách, okrem päťizbových, ktoré zlacneli. Priemerná cena bytov bola 1639 €/m2, čo predstavuje nárast medzi štvrťrokmi o 2,1 %. V medziročnom porovnaní sa priemerná cena bývania v roku 2017 zvýšila o 6,3 % oproti roku 2016, pričom v prvých troch kvartáloch 2017 rástla, ale jej dynamika sa spomaľovala (zo 7,6 % na 4,3 %). Po dva a pol roku tak došlo vo 4. štvrťroku 2017 k poklesu priemernej ceny bývania oproti predchádzajúcemu kvartálu. Spomaľovanie tempa medziročného rastu priemernej ceny bývania sa prejavilo tak pri cenách bytov ako aj domov. Spolu s medzikvartálnym poklesom v poslednom štvrťroku 2017 to môže znamenať, že aktuálna priemerná cena bývania sa dostáva zrejme ku stropu reálnych finančných možností slovenských domácností. Značná ponuka bytov a domov v dokončovaných projektoch môže byť tiež faktorom, ktorý vplýva na priemernú cenu bývania, pretože s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvňuje cenovú politiku developerov a sprostredkovateľov. Medzikvartálny pokles priemernej ceny bývania vo 4. štvrťroku 2017 takmer vo všetkých krajoch aj za celé Slovensko, spolu s priaznivým vývojom príjmov slovenských domácností, sa tak odzrkadlil aj v zlepšení dostupnosti bývania, t. j. Slováci si môžu za svoj príjem obstarať väčšiu obytnú plochu, na druhej strane skrátiť čas potrebný na splácanie získanej nehnuteľnosti.   

 

Zdroj: www.nbs.sk                              Foto: www.pixabay.com


1