Projekt CraftEdu má prispieť k rozvoju vzdelávania v stavebníctve

  • 1550790000
  • Realitne správy

CraftEdu je medzinárodný projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu Horizon 2020, primárne určený na vzdelávanie dospelých, nadväzujúci na úspešný projekt StavEdu, ktorý bol venovaný energetickej efektívnosti a využitiu obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Výsledky z projektu CraftEdu bude možné využiť v rámci duálneho vzdelávania v stavebníctve a zohľadniť ich aj pri aktualizácii a modernizácii učebných osnov stavebných škôl. Partnermi projektu sú tímy z Českej republiky, Bulharska, Rakúska a zo Slovenska. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť moderné vzdelávacie programy pre stavebné profesie ako sú tesár, elektrikár, elektrikár – silnoprúd, hydroizolatér a montážnik výplní stavebných otvorov. Okrem toho je cieľom partnerov projektu prispôsobiť existujúce kvalifikačné štandardy aktuálnym potrebám v stavebníctve, vyškoliť školiteľov, vypracovať zoznam a sieť školiteľov, vytvoriť súbor e-learningových kurzov pre remeselníkov či vytvoriť sieť organizácií podieľajúcich sa na vytváraní vzdelávacích programov. Podľa stanoviska Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, jedného z partnerov projektu, bude možné výsledky z projektu implementovať do duálneho vzdelávania jednotlivých škôl pravdepodobne až o dva roky, vzhľadom na dĺžku trvania projektu. Ukončenie projektu CraftEdu je plánované v roku 2021.

 

Zdroj: www.zsps.sk                                                                                                      Foto: www.pixabay.com


1