Projekt Zelená domácnostiam pokračuje aj v tomto roku

  • 1553209200
  • Realitne správy

Národný projekt Zelená domácnostiam, ktorým mohli slovenské domácnosti získať príspevok na kúpu a inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zaznamenal v minulom roku značný úspech. V utorok 19. marca odštartovala ďalšia fáza projektu, kedy prebehlo prvé kolo, určené záujemcom o slnečné kolektory. Pokračovanie projektu prináša aj niekoľko zmien. Nastali zmeny v uprednostňovaní žiadostí o príspevok pre domácnosti, ktoré splnili stanovené podmienky. Po novom budú žiadosti schvaľované v poradí, v akom boli doručené, avšak uprednostnenie sa bude týkať zvýšenia hodnoty poukážky. Ako uviedol Stanislav Jurikovič zo Slovenskej informačnej a energetickej agentúry, ak splnia domácnosti jedno kritérium, hodnota poukážky sa zvýši o 10 % oproti základnej sadze, ak splnia dve kritériá, jej hodnota stúpne až o 25 %. Taktiež stúpol počet vyhlásených kôl na 20 a zvýšil sa rozpočet, ktorý predpokladá alokáciu 12,1 mil. €. Podľa nových podmienok budú môcť domácnosti žijúce v rodinných domoch získať na slnečné kolektory max. 1750 €, na tepelné čerpadlo 3400 €. Kotly na biomasu budú dotované do výšky 1500 € a rovnakou sumou aj fotovoltické systémy. Ďalšie kolo prebehne 26. marca a bude v ňom možné požiadať o dotáciu na fotovoltické panely. Presný harmonogram jednotlivých kôl a podmienky pre podávanie žiadostí je možné nájsť na webovej stránke projektu.

 

 

Zdroje: www.zelenadomacnostiam.sk, www.topreality.sk                                 Foto: www.pixabay.com


1