Rast ceny bytov za ostatných 15 rokov bol dvojnásobný

  • 1536271200
  • Realitne správy

Ako vyplýva z informatívnej Správy o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú vláda SR vzala na vedomie na svojom rokovaní dňa 22. augusta tohto roku, priemerná cena podlahovej plochy bytov na Slovensku od roku 2002 vzrástla dvojnásobne. Podľa údajov Národnej banky Slovenska, kým v roku 2002 bola priemerná cena za štvorcový meter 592 €/m2, v roku 2017 už predstavovala sumu 1360 €/m2, čo však stále nedosiahlo na historické maximum z roku 2008, kedy sa priemerná cena pohybovala na úrovni 1511 €/m2. Správa ďalej informuje, že tradične sú dlhodobo najvyššie ceny v Bratislavskom kraji, po ňom nasleduje Košický a Trnavský kraj. Priemerná cena bývania v ostatných krajoch nedosahuje ani polovicu hodnoty priemernej ceny bývania v Bratislavskom kraji, ktorá bola v roku 2017 vo výške 1896 €/m2. Naopak najnižšia priemerná cena bytov v roku 2017 bola v Nitrianskom kraji – 663 €/m2. Pre porovnanie v roku 2002 bola najvyššia cena za meter štvorcový 779 € v Bratislavskom kraji a najnižšiu mal Banskobystrický kraj 356 €/m2. Zaujímavé sú aj pohyby cien v Prešovskom kraji, ktorý v cenách postupne predbehol aj Nitriansky či Banskobystrický kraj, pričom rozdiely sú viditeľné najmä po roku 2005 až doteraz.

 

Zdroje: www.byvanie.pravda.sk, www.rokovania.sk                                    Foto: www.pixabay.com


1