Riadené vetranie domácnosti

  • 1533852000
  • Realitne správy

O systéme riadeného vetrania už mnohí z nás počuli. Ide o využitie vetracieho zariadenia v dome, ktorého úlohou je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu do obydlí nepretržite. Napriek tomu, že nejde o novinku na našom trhu, nie je veľmi využívané, avšak vďaka výstavbe pasívnych domov, sa postupne stáva predmetom záujmu dnešných stavebníkov. Čistý vzduch je dôležitý pre naše zdravie. Pri bežných činnostiach v domácnosti, ale aj samotným dýchaním dochádza k znečisteniu a zhoršeniu kvality vzduchu v interiéri, zvyšovaniu vlhkosti v miestnostiach, čo môže spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti, rosenie okien, tvorbu plesní v izbách a mnohé ďalšie. Paradoxne aj kvalitné zateplenie budov a dobré tesnenie okien napomáha rastu vlhkosti, pokiaľ nie je domácnosť pravidelne a správne vetraná. Riadené vetranie môže byť elegantným riešením uvedených problémov. Vetracie zariadenie samo zabezpečí kontinuálnu výmenu vzduchu a taktiež prečistenie privádzaného vzduchu cez filtre.  Na výber sú v podstate dve možnosti: centrálne riadené vetranie, kedy sa z vetracej jednotky umiestnenej zväčša v technickej miestnosti rozvádza vzduch do miestností potrubnými rozvodmi alebo decentrálny systém. Pri ňom sú menšie vetracie zariadenia umiestnené v obvodovej stene alebo sú priamo súčasťou konštrukcie okien. Veľkou výhodou riadeného vetrania je aj s ním spojená rekuperácia, ktorá napomáha k znižovaniu spotreby energie na vykurovanie, či udržiavanie príjemnej teploty v interiéri aj počas letných mesiacov.

 

Zdroj: www.mojdom.zoznam.sk            Foto: www.pixabay.com


1