Slabé hospodárenie s peniazmi bráni Slovákom vo zvýšení životnej úrovne

  • 1543532400
  • Realitne správy

Väčšina Slovákov má k peniazom pozitívny vzťah, čo potvrdzuje aj ostatný prieskum nadácie Partners a agentúry Focus. V ňom až 63 % opýtaných Slovákov uviedlo, že majú peniaze radi, 5 % dokonca považuje peniaze za svoj život. Ich kladný vzťah k financiám vyplynul najmä z pocitu istoty, ktorý im dávajú a z možnosti mať svoj život pod kontrolou. Napriek tomu, že Slováci majú k peniazom pozitívny vzťah, prieskum poukazuje aj na skutočnosť, že majú rezervy v hospodárení s nimi, čo im bráni vo výraznejšom zvýšení ich životnej úrovne. Zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku potvrdzujú aj mnohé prieskumy z posledných rokov. Viac ako tretina opýtaných Slovákov je so svojou životnou úrovňou spokojná (38 %). Rastú reálne mzdy, úspory či spotreba obyvateľov. Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Napriek tomu však Slováci v prieskume potvrdili, že nemajú peňazí nazvyš. Vo finančných rozhodnutiach a v prioritách robíme prevažne krátkodobé rozhodnutia, nezamýšľame sa nad budúcnosťou. Medzi hlavné faktory zlej finančnej situácie Slovákov patria veľká spotreba, nedostatočná tvorba rezerv z príjmu, slabé zhodnocovanie peňazí prostredníctvom investovania a značné úverové zaťaženie. Ako konštatuje Andrea Straková zo spoločnosti Partners Group SK: „Slovákov dlhodobo učíme, že zdravé financie dosiahnu vtedy, ak sa priblížia k ideálnym finančným mieram 10:20:30:40.“  Slováci veľmi neplánujú, chýbajú im zadefinované dlhodobé finančné ciele. Rezervu, ktorá by mala ideálne tvoriť 10 % z mesačného príjmu, si nevytvára až 35 % z opýtaných respondentov. Ďalších 28 % si neodkladá peniaze v dostatočnom množstve. Chýbajúca alebo malá finančná rezerva býva najčastejším dôvodom finančných problémov Slovákov pri neočakávaných situáciách ako strata zamestnania alebo dlhodobá choroba. Rovnako tak aj slabé zhodnocovanie peňazí je jedným z dôvodov nerastúcej životnej úrovne, pričom odborníci odporúčajú investovať 20 % z príjmov práve do dlhodobých aktív. Nedostatočná finančná gramotnosť Slovákov im taktiež bráni viac využívať možnosti trhu. Prejavuje sa aj pri úveroch, kde až dve tretiny Slovákov považujú za normálne zobrať si krátkodobý úver alebo ísť do debetu na účte. Úvery maximálne do 30 % z príjmu a bežná spotreba nie viac ako 40 % z mesačného príjmu sú odporúčané pomery pre zlepšenie hospodárenia s peniazmi, ktoré môže viesť k vytúženému zvýšeniu životnej úrovne.

 

Zdroje: www.reality.sk, www.nadaciapartners.sk                                  Foto: www.pixabay.com


1