Slovenské domácnosti platia za energie menej

  • 1497564000
  • Realitne správy

Výdavky slovenských domácností  na spotrebu energií, či už plynu alebo elektriny, ktoré  ročne platia, tvoria podľa štatistík Eurostatu a údajov zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) veľkú časť výdavkov na bývanie.  Ako z nich však ďalej vyplýva, Slováci platia za energie menej ako je to vo väčšine  krajín EÚ. Potvrdzuje to aj  hovorca ÚRSO: „Slovenské domácnosti aj tak platia za elektrickú energiu výrazne menej, ako je priemer v EÚ. Menej platia aj za plyn.“  V ročnom zúčtovaní Slovákov dosiahli náklady na spotrebu zemného plynu v stredne veľkej domácnosti sumu približne 13,- € (pri tarife medzi 20 a 200 GJ ročnej spotreby). Priemerná hodnota v EÚ pritom bola okolo 17,- €. Podobne to bolo aj s hodnotami za spotrebu elektrickej energie. Kým priemer v EÚ presiahol hranicu 20,- €, u nás to bola suma necelých 15,- € (v skupine odberateľov s ročným odberom od  2500 do 5000 kWh). Reálne je však tento rozdiel ešte väčší, nakoľko v našich cenách  je zahrnutý aj povinný poplatok, ktorý v ostatných krajinách EÚ spravidla ku konečným cenám nezarátavajú.

 

Zdroje: www.topreality.sk, www.pravda.sk, www.urso.gov.sk, www.ec.europa.eu