Štát poskytne dotácie na výstavbu drevodomov

  • 1507240800
  • Realitne správy

Štát sa rozhodol podporiť výstavbu nízkoenergetických drevodomov.  Prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV) pripravuje legislatívu, ktorou projekt výstavby uvedie do života. Cieľom MPaRV je zvýšiť domáci dopyt po drevených výrobkoch, podpora drevospracovateľov a zamestnanosti            v drevárskom a lesníckom sektore. Ako uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná: „Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia.“ Na projekt vyčlenilo MPaRV jeden milión eur, termín spustenia výzvy na predkladanie žiadostí zatiaľ nie je známy. MPaRV predpokladá, že tak dôjde ku koncu roka. Podmienky získania dotácie však už zverejnené sú. Drevodom musí byť stavbou s nízkou spotrebou energie (trieda A1 alebo A0). Podlahová plocha jedného podlažia bez pivnice musí byť minimálne 70 m2. Dom má mať najmenej 3 obytné miestnosti a je potrebné, aby bol skolaudovaný najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Cena obstarania je najmenej 30 000 € – hrubá stavba, 55 000 € – holodom a 65 000 € dom na kľúč. Energetické a kvalitatívne parametre stavby musí majiteľ doložiť certifikátmi. Dotáciu získa iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR. Dom nesmie byť používaný na podnikanie a päť rokov od poskytnutia dotácie sa nesmie predať. Ak žiadateľ splní uvedené podmienky, môže získať dotáciu na území hlavného mesta vo výške 5000 € (trieda A1) – 6000 € (trieda A0), ostatné oblasti 10 000 € (A1) - 11 000  € (A0). Žiadateľom z obcí z najmenej rozvinutých okresov sa dotácia zvýši o ďalších 2000 €. Pilotným projektom by tak MPaRV mohlo podporiť cca 100 – 200 drevodomov.

Zdroje: www.topreality.sk, www.krotiteliaenergii.sk, www.mpsr.sk


1