Technológia 3D tlače sa dá použiť aj pri výstavbe

  • 1570140000
  • Realitne správy

Moderné technológie prinášajú rozmach do viacerých oblastí. Jednou z nich je aj stavebníctvo. Postupne sa vyvíjajú nové stavebné materiály či sa využívajú nové pracovné postupy. Rozvoj 3D tlače a jej neustále zlepšovanie spôsobilo, že sa začala využívať aj pri výstavbe, spočiatku len rodinných domov, ale v súčasnosti vznikajú aj rôzne iné stavby, ako detské ihriská, mosty či kancelárie. Pozornosť si získal najmä 3D výstavný pavilón v Pekingu zhotovený v roku 2015, ktorý patrí medzi najväčšie stavby tohto druhu. Pri 3D tlači sa postupne nanášajú vrstvy materiálu, spájajú sa s vrstvami predchádzajúcimi až vznikne celá stavba v súlade so spracovaným digitálnym návrhom. Pri 3D tlači je dôležité vybrať správne materiály a „namiešať“ ich v správnom pomere, aby pri nevhodnom zložení nedochádzalo k poškodeniu jednotlivých vrstiev. Výhodami 3D tlače sú najmä rýchla výstavba, menšia potreba pracovnej sily, keďže proces je z väčšej časti automatizovaný či ľahšia realizácia stavby. Vyššia cena samotnej tlačiarne či obmedzenia z technologického hľadiska môžu byť považované za jej nevýhody, avšak s ohľadom na neustály rozvoj možno predpokladať, že 3D bude bežnou technológiou v rámci stavebného procesu.

 

 

Zdroje: www.stavba.tzb-info.cz, www.topreality.sk     Foto: www.designingbuildings.co.uk


1