Technologický pokrok stále viac ovplyvňuje administratívne budovy

  • 1579820400
  • Realitne správy

Technologický rozvoj prináša mnohé zmeny, ktoré zasahujú aj svet realít. Z výsledkov najnovšieho prieskumu spoločnosti CBRE Proptech Index 2019 zameraného na zisťovanie technologického rozvoja budov v krajinách strednej a východnej Európy (ďalej len „CEE“) a digitálnych požiadaviek nájomníkov, sa dá ľahko odpozorovať, že pre majiteľov komerčných budov už nie je výška nákladov či lokalita nehnuteľnosti jediným rozhodujúcim kritériom. Zmeny v platnej legislatíve, či požiadavky nájomníkov upriamili ich pohľad na zelené technológie či digitalizáciu budov. Separovanie odpadu, výsadba rastlín, využívanie vonkajšieho tienenia, led osvetlenia, inteligentných svetelných či vodných senzorov, solárnych panelov alebo umiestňovanie stojanov na bicykle je len niekoľko príkladov z riešení, ktoré sú v čoraz väčšom počte k dispozícii v jednotlivých budovách. Zelené technológie v budovách neznižujú nájomcom len náklady, ale tiež zlepšujú nájomníkom pracovné prostredie, či zvyšujú lukrativitu ponúkaných priestorov. V rámci prieskumu Proptech Index 2019 bolo zanalyzovaných 79 administratívnych budov v šiestich hlavných mestách krajín CEE – Varšave, Prahe, Bratislave, Viedni, Budapešti a Bukurešti. Jednotlivé kritériá boli vyberané v porovnaní s najvyspelejšími budovami ako napr. The Edge v Amsterdame. Vyšlo z nich, že už aj na Slovensku môžeme nájsť budovy, ktoré majú alebo sa blížia k certifikačným štandardom, ako sú napr. LEED či BREEAM. Flexibilita prenájmu priestorov (teraz 61 % oproti 27 % v roku 2018) alebo digitálne technológie (zvýšenie z 16 % v roku 2018 na 30 %) sú faktory, ktoré oproti minulému roku oveľa viac nájomcov zaujímajú. Prieskum však zaujímal aj názor zamestnancov, ktorý v uvedených budovách pracujú. 48 % Slovákov sa vyjadrilo, že ak by mali k dispozícii nejakú technológiu, radi by ju využili. Napr. až 66 % Slovákov by sa páčili notifikácie o príchode návštevy. Perzonalizované ovládanie pracovného miesta by prijalo 46 % zo všetkých respondentov či 39 % z nich by si chcelo objednávať a platiť obedy priamo z prostredia kancelárie cez aplikácie. Víziou do budúcnosti tak zostáva spracovanie komplexného systému, ktorý by sprevádzal užívateľov technológií v priebehu celého dňa.

 

 

Zdroje: www.cbre.com, www.aktuality.sk     Foto: www.pixabay.com


1